Προσλήψεις 8 ερευνητών στο ΤΕΙ Ηπείρου

Ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων  Έρευνας  του  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος Ηπείρου, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του ανωτέρω Έργου με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου,  με  οκτώ  (8)  ερευνητές  –  συνεργάτες  στο  πλαίσιο  των  Πακέτων  Εργασίας  ΠΕ. 1.1: «Ανάπτυξη  και  αξιολόγηση  συστήματος  ‐  Καταγραφή  παροχών, μοντελοποίηση  και  αξιολόγηση  πλημμυρικού  κινδύνου  σε  ρέματα  που  διατρέχουν  αστικές  περιοχές»  και  πιο  συγκεκριμένα  συμμετοχή  στις  δράσει,  ΠΕ  1.2.:  Ανάπτυξη  και  αξιολόγηση  συστήματος Καταγραφή ανάγλυφου και εδαφοκάλυψης περιαστικών περιοχών με σκοπό  την  μοντελοποίηση  του  πλημμυρικού  κινδύνου  και  ΠΕ  1.3.: «Διάχυση  αποτελεσμάτων»  του  Υποέργου  Ι  «Ανάπτυξη  και  αξιολόγηση  συστήματος  και  Διάχυση  αποτελεσμάτων»  της  Πράξης  «Ολοκληρωμένο  σύστημα  καταγραφής  δεδομένων  με  σκοπό  τη  δημιουργία  χρονοσειρών, μοντέλων  και  ενημερώσεων  σχετικά  με  τις  πλημμύρες  στην  πόλη  της  Ηγουμενίτσας».    Το  αντικείμενο  απασχόλησης  των  ερευνητών  –  συνεργατών  και  τα  απαιτούμενα  προσόντα  περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ


Αφήστε μια απάντηση