Προσλήψεις 79 ατόμων στο Σύνδεσμο ΟΤΑ Θεσ/νικης

Ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 79 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

ΠΕ           Μηχανικών Περιβάλλοντος              1

ΠΕ           Μηχανολόγων Μηχανικών               2

ΠΕ           Περιβαλλοντολόγων                            1

ΠΕ           Πολιτικών Μηχανικών                         1

ΠΕ           Χημικών                                                       2

ΠΕ           Χημικών Μηχανικών                              1

ΤΕ           Ηλεκτρολόγων Μηχανημάτων          1

ΤΕ           Λογιστών                                                    1

ΤΕ           Μηχανολόγων Μηχανικών                 1

ΤΕ           Τοπογράφων  Μηχανικών                   1

ΔΕ           Ζυγιστών                                                    1

ΔΕ           Ηλεκτροσυγκολλητών                         1

ΔΕ           Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων     2

ΔΕ           Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων     2

ΔΕ           Οδηγών Γ’ & Δ’ Κατηγορίας              2

ΔΕ           Οδηγών Γ’ & Ε’ Κατηγορίας              8

ΔΕ           Παρασκευαστών                                  2

ΔΕ           Τεχνιτών Υδραυλικών                      1

ΔΕ           Χειριστών Εκσκαφέων                     2

ΔΕ           Χειριστών Φορτωτών (Ομάδας Ε’ & ΙΑ’ )   2

ΔΕ           Χειριστών Φορτωτών (Ομάδας Ε’ )    5

ΥΕ           Εργατών       39

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!