προσλήψεις-59-ατόμων-στο-δήμο-ωρωπού-1053069
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 08.08.2022 | 22:30

Προσλήψεις 59 ατόμων στο Δήμο Ωρωπού

Ο Δήμος Ωρωπού ανακοινώνει την πρόσληψη 59 ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.