προσλήψεις-5-ατόμων-στο-δ-ανατολικής-σά-364608
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 27.03.2020 | 12:23

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δ. Ανατολικής Σάμου

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα έξι (6) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών, για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 ως κατωτέρω:

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Το εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ανατολικής Σάμου κατά τις ώρες από 8.00’ έως 13.00’, ύστερα από τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα. 2273350121-122-120.

Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.islandofsamos.gr ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων.

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων αρχίζει, λόγω και του κατεπείγοντος των αναγκών που έχουν προκύψει, από την επομένη από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του

Δήμου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα διαρκέσει για περίοδο δυο ημερών ήτοι από 30/3/2020 έως 31/3/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ