Δευτέρα
2
Οκτώβριος
Back

Προσλήψεις 4 συμβασιούχων στο Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει τη Σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης Έργου µε 4 άτοµα, για την εκτέλεση του Υποέργου 1 της Πράξης µε τίτλο «∆ράσεις Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας και
Προληπτικής Ιατρικής στο ∆ήµο Πειραιά» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074757 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014 – 2020», του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων – ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της και έως τη λήξη της Πράξης ήτοι 30-11-2023, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στη σελίδα 3 της παρούσας:

• Έναν (1) Υπεύθυνο Φυσικού Αντικειµένου – Συντονιστή Πράξης, µε κωδικό 1.2.01.
• Ένα (1) Υπεύθυνο ΤΠΕ, µε κωδικό 1.2.02.
• Ένα (1) Υπεύθυνο ∆ηµοσιότητας µε κωδικό 1.2.03.
• Ένα (1) ∆ιοικητικό προσωπικό µε κωδικό 1.2.04.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!