Προσλήψεις 4 ατόμων στην Π. Ιονίων Νήσων

H περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (02) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 3: «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου.

Επιπλέον, με δεύτερη προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 4: «Διαχείριση και Λειτουργία Επιχειρησιακού Συστήματος» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΛΑΕΡΤΗΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα, απευθύνοντάς την στην Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Οικονομικών & Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης, Ποιότητας και Ανθρωπίνων Πόρων υπόψιν κας Χρυσικοπούλου Αλεξάνδρας (τηλ. επικοινωνίας: 2661362158).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!