προσλήψεις-33-ατόμων-στο-δήμο-ιωαννιτών-363908
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 06.09.2022 | 09:32

Προσλήψεις 33 ατόμων στο Δήμο Ιωαννιτών

Γνωστοποιείται η προκήρυξη πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων (με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ), για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών τμημάτων της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι..

Δείτε την προκήρυξη: