Προσλήψεις 30 ατόμων στο Δήμο Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών  ανακοινώνει ότι για το έτος 2020 θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού Είκοσι Επτά [27] Εργατών Καθαριότητας Υ.Ε. και 3 Οδηγών Απορριμματοφόρου Δ.Ε., προς κάλυψη εποχικών αναγκών της υπηρεσίας Δ/νσης Καθαριότητας.

Ειδικότητες: Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρου), Δ.Ε. Οδηγών Απορριμματοφόρου

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό Γέννησης.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.

Επιπλέον, για την θέση του Οδηγού Απορριμματοφόρου Δ.Ε. οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλουν:
1. Επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ Κατηγορίας.
2. Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
3. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
4. Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτός περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Γρεβενών [Δ/νση:

Πλατ. Ελευθερίας 1 – τηλ.: 24623-50868] και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος του Δήμου κ. Δημήτριος Βάϊος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (05) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή: από 23-03-2020, έως και 30-03-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!