προσλήψεις-3-ατόμων-στην-εφα-ξάνθης-364369
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 10.02.2023 | 11:59

Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΕΦΑ Ξάνθης

Η ΕΦΑ Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο του έργου Διευθέτηση δύο υδατορεμάτων στον οικισμό Λευκόπετρας» της Πράξης «Διευθέτηση υδατορεμάτων Δήμου Αβδήρων». Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή εκτέλεσης του υποέργου 2 της Πράξης «Διευθέτηση υδατορεμάτων Δήμου Αβδήρων» και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών, καθώς και την ανασκαφή, τη συντήρηση, τη σχεδίαση και τη μελέτη των ευρημάτων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του Υποέργου.

Αναλυτικά: