Προσλήψεις 269 ατόμων σε 26 δήμους σε όλη τη χώρα (λίστα)

Τις θέσεις που έχουν ανοίξει σε ΟΤΑ τις τελευταίες μέρες, για την πρόσληψη 311 ατόμων παρουσιάζει η aftodioikisi.gr. Οι θέσεις αφορούν πολλές ειδικότητες, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Π.Ε, Τ.Ε, Δ.Ε, Υ.Π)  και οι προκηρύξεις είναι για 32 δήμους σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα:

1)Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Ρεθύμνης

2) Προσλήψεις 10 ατόμων στο δήμο Πατρέων

3) Προσλήψεις 2 ναυαγοσωστών στο δήμο Ήλιδας

4) Πρόσληψη Καθηγητή Φυσικής Αγωγής στο δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης

5) Προσλήψεις 24 ατόμων στο δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

6) Προσλήψεις 39 ατόμων στο δήμο Βοΐου

7) Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Ηλιούπολης

8) Προσλήψεις 28 ατόμων στο δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

10) Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων στο δήμο Πωγωνίου

11) Προσλήψεις 2 μηχανικών στο δήμο Φαρσάλων

12) Προσλήψεις 24 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Αθηναίων

13) Προσλήψεις συμβούλων εργασίας στο δήμο Αθηναίων

14) Πρόσληψη 2 ατόμων στην υπηρεσία καθαριότητας στο Δ. Τρικκαίων

15) Προσλήψεις 2 μηχανικών στο δήμο Φαρσάλων

17) Προσλήψεις 6 εργατών στο δήμο Καλαμαριάς

18) Προσλήψεις 14 ατόμων στο δήμο Ιλίου

19) Προσλήψεις 4 Γυμναστών στο δήμο Καρπενησίου

20) Προσλήψεις 23 ατόμων στο δήμο Αχαρνών

 

 

 

 

21) «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Δ. Τριφυλίας»: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Δ. Τριφυλίας», που εδρεύει στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας της ΠΕ Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την λειτουργία των προγραμμάτων «Άθλησης για όλους» και συγκεκριμένα για τα γενικά προγράμματα: α) Παιδί και Αθλητισμός β) Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία γ) Άσκηση στην τρίτη ηλικία δ) Άσκηση ενηλίκων ε) Άθληση και Γυναίκα ζ) Άσκηση στην προσχολική ηλικία και ειδικό πρόγραμμα Άσκηση ΑΜΕΑανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με ωριαία αποζημίωση, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΠΕ Φ. Αγωγής, Δ. Τριφυλίας Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Η διάρκεια κάθε μονάδας άθλησης είναι 60 λεπτά. Η συχνότητα των μονάδων άθλησης είναι 3 φορές την εβδομάδα, σε διαφορετικές ημέρες η κάθε μία.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά περιγράφονται στη με αρ. 187200/13385/1259/891 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί «Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ 1774/Β΄/17-06-2016), στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ.  διεύθυνση:

«Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Δ. Τριφυλίας», Μυρέϊκα Τ.Κ. 245 00, Κυπαρισσία Μεσσηνίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Σκλάβου Ελπίδας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 27610 22255.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-12-2018 έως και 17-12-2018

22) «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου» (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.), που εδρεύει στον Πολύγυρο της ΠΕ Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ζερβοχωρίων και Ανθεμούντας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου για το σχολικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-12-2019 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με ημιαπασχόληση (Δευτέρα –Παρασκευή, 4ωρη, 5νθήμερη απασχόληση), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Παιδαγωγοί, ΚΕΔΗΠΟ για τη στελέχωση της Δομής του ΚΔΑΠ Ανθεμούντας

2ΠΕ Παιδαγωγοί, ΚΕΔΗΠΟ για τη στελέχωση της Δομής του ΚΔΑΠ Ζερβοχωρίων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση

(υπογεγραμμένη όπου να αναφέρεται ξεκάθαρα το αντικείμενο και ο κωδικός της θέσης)

με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μέσα σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου» (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.), Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ. 631 00, Πολύγυρος Χαλκιδικής Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Χατζούδη Μαργαρίτας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.polygyros.gr  ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου στην ανωτέρω ταχ. διεύθυνση.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23710 24731.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-12-2018 έως και 17-12-2018,

(καθημερινά, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

23) Δήμος Σουλίου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Σουλίου, που εδρεύει στην Παραμυθιά της ΠΕ Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης δέκα (10) γενικών προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους περιόδου 2018-2019 του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 31-07-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Φ. Αγωγής, Δ. Σουλίου, Παραμυθιά Θεσπρωτίας Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Σουλίου, Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Τ.Κ. 462 00, Παραμυθιά Θεσπρωτίας Ηπείρου, (υπόψη κ. Μαραζόπουλου Αθ.).

Το Έντυπο αίτησης διατίθεται από την υπηρεσία ή στην ιστοσελίδα www.dimossouliou.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26663 60132.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-12-2018 έως και 21-12-2018

24) Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, που εδρεύει στην Αλίαρτο της ΠΕ Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλουςπεριόδου 2018-2019 του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 30-6-2019, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Προπόνηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Αλίαρτος Βοιωτίας

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στους Αθλητικούς Δρόμους-Στίβος, Αλίαρτος Βοιωτίας

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στους Παραδοσιακούς Χορούς, Αλίαρτος Βοιωτίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Πρωτόκολλο, Λεωφόρος Αθηνών, Τ.Κ. 320 01, Αλίαρτος Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22683 50214.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  08-12-2018 έως και  17-12-2018, (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

25) Δήμος  Ιωαννιτών: Πρόσληψη 24 ατόμων

Ο Δήμος Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας Ηπείρου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (δίπλωμα Γ’ Κατηγορίας), Δ. Ιωαννιτών, Ιωάννινα Ηπείρου

20ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Αποκομιδή Απορριμμάτων), Δ. Ιωαννιτών, Ιωάννινα Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ιωαννιτών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, 2ος όροφος, Καπλάνη 7, Τ.Κ. 454 44, Ιωάννινα Ηπείρου, (υπόψη κ. Καραγιάννη Παναγιώτη).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26513 61346.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-12-2018 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

 

26) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Τρικκαίων: Πρόσληψη 14 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)  Δ. Τρικκαίων, που εδρεύει στα Τρίκαλα της ΠΕ Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Λογιστικής, ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας

1ΤΕ Μηχανικός Αυτοματισμού, ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας

1ΤΕ Μηχανικός Τοπογραφίας & Πληροφορικής, ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας

4ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί, ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας

2ΔΕ Οδηγοί Φορτηγού (Γ’ (C) Κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας

2ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας-Φορτωτής), ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας

2ΥΕ Εργάτες Βιολογικού Καθαρισμού & Αντλιοστασίων Ακαθάρτων, ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Τρικκαίων, Διοικητική Υπηρεσία, Ασκληπιού 35, Τ.Κ. 421 00, Τρίκαλα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Σωτήρη Απόχα).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 24310 76312, 24310 76711, 24310 76712 &  24310 76713.

 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-12-2018 έως και 18-12-2018.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΙ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!