Προσλήψεις 26 ατόμων στο Δ. Αχαρνών

Ο δήμος Αχαρνών θα προβεί στην άµεση πρόσληψη προσωπικού είκοσι έξι (26) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δύο (2) µηνών

• ∆έκα Έξι (16) ατόµων ΥΕ- Εργατών /τριών Καθαριότητας (Απορριµµατοφόρου).

• ∆έκα (10) ατόµων ΥΕ- Εργατών/τριών Καθαριότητας (Οδοκαθαριστές)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ


Αφήστε μια απάντηση