προσλήψεις-2-ατόμων-στο-δήμο-ύδρας-371689
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 18.06.2021 | 12:30

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Ύδρας

Ο Δήμος Ύδρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.