Προσλήψεις 184 ατόμων σε Δήμους & Περιφέρειες όλης της χώρας (λίστα)

Σε προσλήψεις 184 ατόμων προχωρούν δήμοι και Περιφέρειες της χώρας, μέσω προκηρύξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Δείτε τις προσλήψεις που «τρέχουν» κάνοντας κλικ στα παρακάτω links:

1)Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στην Ελευσίνα

2)Δ. Καισαριανής: Προσλήψεις 3 φυλάκων με 18μηνα

3)Προσλήψεις στο δήμο Άργους-Μυκηνών

4)Προσλήψεις 5 ατόμων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

5)Δ. Πατρέων: Πρόσληψη με ΣΜΕ για δύο έτη

6)Προσλήψεις 2 ατόμων στο δήμο Κασσάνδρας

7)Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Πύργου

8)Προσλήψεις 2 υδρονομέων στο δήμο Ιεράπετρας

9)Προσλήψεις 26 ατόμων στην ΠΕ Φθιώτιδας

10)Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΠΕ Εύβοιας

11)Προσλήψεις 4 γιατρών στο δήμο Χαλανδρίου

12)Προσλήψεις 15 μουσικών στην Πάτρα

13)Δ. Πειραιά: Προσλήψεις 2 ατόμων στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος

14)Προσλήψεις 2 ατόμων Δ. Χαϊδαρίου μέσω ΑΣΕΠ

15)Προσλήψεις 6 ατόμων στο δήμο Νάουσας

16)Προσλήψεις 30 ατόμων στο Δ. Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη

17)Πρόσληψη θεατρολόγου στην Ηγουμενίτσα

18)Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας

19)Προσλήψεις 6 ατόμων στην Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

20)Προσλήψεις 4 δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη

21)Προσλήψεις 30 ατόμων στο δήμο Κιλκίς

22) Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Δυτικής Αχαΐας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Δυτικής Αχαΐας, που εδρεύει στην Κάτω Αχαΐα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της παραπάνω Σχολικής Επιτροπής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-06-2019 για τα διδακτικά έτη 2018-2019 & 2019-2020, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Καθαριστής-τρια, Νηπιαγωγείο Νηφορέϊκων, 1 αίθουσα μετά των αναλογούντων κοινοχρήστων χώρων, Κάτω Αχαΐα Δ. Ελλάδας

1 Καθαριστής-τρια, Δημοτικό Σχολείο Μετοχίου, 1 αίθουσα μετά των αναλογούντων κοινοχρήστων χώρων, Αχαΐα Δ. Ελλάδας

1 Καθαριστής-τρια, Δημοτικό Σχολείο Μιχοΐου, 2 αίθουσες μετά των αναλογούντων κοινοχρήστων χώρων, Κάτω Αχαΐα Δ. Ελλάδας.

Έργο των υπό πρόσληψη ατόμων θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας , των γραφείων διδασκόντων, των κοινόχρηστων χώρων και προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την ανακοίνωση, δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 252 00, Κάτω Αχαΐα, Αχαΐα Δ. Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 6936548518 (Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Μπαχράς Ξενοφώντας) & 26930 22059 (Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δ. Δυτικής Αχαΐας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-02-2019 έως και 15-02-2019,

(εργάσιμες ημέρες, 08.00π.μ.-14.00μ.μ.)

23)Δήμος Κισσάμου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Κισσάμου, που εδρεύει στην Κίσσαμο της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση εποχικώνέκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στις Υπηρεσίες Υδροάρδευσης και Καθαριότητας Μπάλου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Δ. Κισσάμου, Κίσσαμος Χανίων Κρήτης

2ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Δ. Κισσάμου, Κίσσαμος Χανίων Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Κισσάμου, Πολεμιστών 1941 2, Τ.Κ. 734 00, Κίσσαμος Χανίων Κρήτης, (υπόψη κ. Γαμπά Μαγδαληνής).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28223 40210.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-02-2019 έως και 15-02-2019, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

24)«Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης» Δήμου Βόλου: Πρόσληψη  2 ατόμων

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) Δ. Βόλου, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Βόλου της ΠΕ Μαγνησίας  της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τη στελέχωση των δομών ΚΗΦΗ Βόλου, ΚΗΦΗ Αγριάς στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ,ΑΓΡΙΑΣ,Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-06-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Φυσιοθεραπείας, για στελέχωση της δομής: «ΚΗΦΗ Βόλου», Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Φυσιοθεραπείας, για στελέχωση της δομής: «ΚΗΦΗ Αγριάς», Αγριά Βόλου Μαγνησίας.

Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, που θα παραλαμβάνουν από τα γραφεία της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του (Διεύθυνση: Προύσσης 22-26 Ν. Ιωνία Βόλος, τηλ.: 24210 63374, Fax: 24210 22448 E-mail[email protected]

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση (την οποία παραλαμβάνουν από τα Γραφεία της Διοίκησης ή από τον δικτυακό τόπο ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ: www.kekpa.gr ) και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) Δ. Βόλου, Γραμματεία, Προύσσης 22-26 με Μαγνησίας, Τ.Κ. 384 46, Νέα Ιωνία Βόλου Μαγνησίας, (υπόψη κας Λευκαδίτου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 29908.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-02-2019

25)Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»: Πρόσληψη 28 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (ΚΟΔΗΠ), που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2018-2019, στο ΝΠΔΔ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, για την στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Δομών των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, ΚΟΔΗΠ, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

22 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, για την στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Δομών των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, ΚΟΔΗΠ, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

1ΔΕ Μαγείρων, για την στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Δομών των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, ΚΟΔΗΠ, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

2ΔΕ Οδηγοί Δ΄ ή (D) κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), για την στελέχωση στη Δράση ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δομών ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ & ΚΟΜΑΙΘΩ, ΚΟΔΗΠ, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

1ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών, για την στελέχωση στη Δράση ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δομών ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ & ΚΟΜΑΙΘΩ, ΚΟΔΗΠ, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019».

Οι επιλεγέντες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (ΚΟΔΗΠ), Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Ψαρρού Αγγελικής)

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 390968.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-02-2019 έως και 15-02-2019

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!