Πέμπτη
28
Σεπτέμβριος
Back

Προσλήψεις 14 ατόμων στο υπουργείο Πολιτισμού

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» της πράξης «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ».

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν:

Ψηφιοποίηση 10.000 αντικειμένων αρχειακού υλικού που χωρίζεται σε δύο γενικές κατηγορίες:

1. Αρχειακό υλικό όπως

έντυπο αρχειακό υλικό (εφημερίδες, κατάλογοι, διπλώματα, χάρτες), χειρόγραφο αρχειακό υλικό (χειρόγραφα, σημειώματα, επιστολές, περγαμηνές, σφραγισμένοι φάκελοι), φωτογραφίες και φωτογραφικά λευκώματα, οπτικοακουστικό υλικό (αρνητικά φωτογραφιών, δίσκοι βινιλίου, ταινίες), γραφική ύλη (φάκελοι, χαρτιά αλληλογραφίας, κόλλες αναφοράς).

2. Κινητά μνημεία σε χαρτί όπως:

Βιβλία και περιοδικά́(βιβλία και περιοδικά, ανεξαρτήτως τρόπου στάχωσης), έργα τέχνης σε χαρτί, έργα τέχνης σε χάρτινο υπόστρωμα όπως π.χ. χαρακτικά, σχέδια και υδατογραφίες), χάρτινες συσκευασίες προϊόντων του κτήματος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: [email protected] (Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΑΡΧΕΙΟ PDF), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81, Τ.Κ.: 10553, Αθήνα, υπόψη κας Λιγνού Ε. (τηλ. επικοινωνίας: 2103215548) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 31/05/2023 έως και 09/06/2023).

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!