Προσλήψεις 14 ατόμων στο Δήμο Διονύσου

θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Διονύσου γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) µήνες έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, συνολικoύ αριθµού δεκατεσσάρων (14) ατόµων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου 1, τ.κ 14565 Άγιος Στέφανος απευθύνοντάς την στη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου ∆ιονύσου (τηλ επικοινωνίας 2312030627-653-647-615) µέσα σε προθεσµία από την εποµένη της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου, δηλαδή από 13-7-2020 έως 16-7-2020 και από ώρα 09:00 έως 13:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!