Προσλήψεις 11 ατόμων στο Δήμο Σιθωνίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη έντεκα (11) υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, τρίμηνης (3) διάρκειας του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής που εδρεύει στην Νικήτη Χαλκιδικής, που θα πλαισιώσουν και θα στηρίξουν την ανάγκη διαρκής επιτήρησης των εκτάσεων δασών της Σιθωνίας από εξειδικευμένο προσωπικό πυρασφάλειας και με την χρήση οχημάτων 4*4 που διαθέτει ο Δήμος, για την αποτροπή της έξαρσης πυρκαγιών από μικρές εστίες και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική υπηρεσία, για τη χρονική περίοδο Ιούλιο 2020 έως Σεπτέμβριο 2020. Ήτοι έντεκα (11) ΥΕ Εργατών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1) Δήμος Σιθωνίας, Νικήτη Χαλκιδικής, τ.κ 63088, απευθύνοντας την στη Γραμματεία (τηλ. επικοινωνίας: 2375350117).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι εώς Πέμπτη 25/06/2020 14.00μμ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΣΕΠ, ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!