Προσλήψεις 107 ατόμων στο Δήμο Ιωαννιτών

Στην πρόσληψη εκατόν επτά ατόμων, στην υπηρεσία καθαριότητας, προχωράει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών, το οποίο ενέκρινε τον προγραμματισμό για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου. Από τα 107 άτομα, τα 47 θα απασχοληθούν στην καθαριότητα σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα υπόλοιπα 60, σε σχολικά κτίρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διάρκεια του έργου για τις προαναφερόμενες συμβάσεις θα έχει διάρκεια 10 μηνών και το κόστος της συγκεκριμένης απασχόλησης θα καλύπτεται από πιστώσεις του υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες και θα κατανέμονται με απόφαση υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ


Αφήστε μια απάντηση