Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Σαλαμίνας

O δήμος Σαλαμίνας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα :

Ειδικότητες :

Α) Οκτώ (08) ατόμων , YE Εργατών καθαριότητας Ειδικά τυπικά προσόντα : Δεν απαιτούνται ( παρ 2 του αρ.5 του ν.2527/97 όπως ισχύει).

Β) Δύο (2) ατόμων , ΔΕ Οδηγών (Γ΄ κατηγορίας)

α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.

β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται..

γ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ


Αφήστε μια απάντηση