Προκήρυξη για θέση Ιατροδικαστή στη Μυτιλήνη (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) κενής οργανικής
θέσης Ιατροδικαστή Δ’ Τάξεως στην Τοπική Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.

ΦΕΚ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΦΕΚ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗ