Προκήρυξη για πρόσληψη μονίμων αξιωματικών στο στρατό (έγγραφο)

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων εξέδωσε το ΑΣΕΠ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 15 Σεπτεμβρίου έως 04 Δεκεμβρίου 2020. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα: α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν αυτοδίκαια, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Προκήρυξη για πρόσληψη μονίμων αξιωματικών στο στρατό (έγγραφο).