Προκήρυξη θέσεων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σύμφωνα με το Α.Π. 5901/06.09.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το  Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης  (CEDEFOP)   έχει δημοσιεύσει τις  ακόλουθες προκηρύξεις  με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
    CEDEFOP/2017/04/AD Head of Human Resources 13.09.2017(τ.ω.Ελλάδας 15.00)
    CEDEFOP/2017/05/AST Procurement Assistant 20.09.2017(τ.ω.Ελλάδας 15.00)
    CEDEFOP/2017/06/AD Head of Department for Resources and Support 12.10.2017(τ.ω.Ελλάδας 15.00)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies

Παρακαλούμε τους υποψηφίους να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προκήρυξης προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή τους.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά απευθείας στoν ανωτέρω φορέα.

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ : 1   2   3

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Αφήστε μια απάντηση