Νέες θέσεις εργασίας στη Euromedica - Aftodioikisi.gr
Σάββατο
26
Νοέμβριος
Back

Νέες θέσεις εργασίας στη Euromedica

Ο Όμιλος Euromedica είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος Υγείας στην Ελλάδα (βάσει του αριθμού των κλινών) και παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω του εκτενούς δικτύου της που περιλαμβάνει συνολικά 60 μονάδες σε λειτουργία σε 25 πόλεις σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) καθώς και 5 μονάδες υπό κατασκευή.

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις:

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρμοδιότητες:

 • Συντονίζει και ελέγχει την ορθή λειτουργία της Μονάδας.
 • Παρακολουθεί την τήρηση των διαδικασιών, εντοπίζει αποκλίσεις και φροντίζει για την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών.
 • Φροντίζει για την επέκτασης της πελατειακής βάσης της Μονάδας.
 • Καθοδηγεί, αναπτύσσει και εποπτεύει το προσωπικό.
 • Μεριμνά για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών.
 • Διευθετεί ζητήματα και προβλήματα πελατών μέχρι την επίλυσή τους.
 • Παρακολουθεί θέματα που άπτονται της νομοθεσίας που εμπίπτει η Μονάδα.

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τίτλος σπουδών στο χώρο της υγείας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Προσανατολισμό στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών
 • Ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις (συνεργασία, διαπραγματευτικές ικανότητες)
 • Άριστη επικοινωνίας (γραπτή και προφορική)
 • Άτομο αμερόληπτο, δίκαιο, με ενσυναίσθηση και αντικειμενικότητα
 • Πολύ καλή οργάνωση και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγως προσόντων
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση ασθενών / συνεργατών
 • Συντονισμός ραντεβού ασθενών
 • Δακτυλογράφηση ιατρικών πορισμάτων
 • Τιμολόγηση ασθενών – Ταμείο
 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Διαχείριση αλληλογραφίας (εξερχόμενης/εισερχόμενης)

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Οικονομικών  ή συναφές
 • Επιθυμητή αντίστοιχη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και δακτυλογράφησης
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Υψηλό προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Πολύ καλή επικοινωνία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασία
 • Δυνατότητα εργασίας σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως  εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ιατρικών Εργαστηρίων ή  ΙΕΚ Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων
 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και ειδικότερα στην αιμοληψία
 • Γνώση Η/Υ
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
 • Ομαδικότητα και προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνέπειας

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Αμοιβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας  ή Πτυχίο ΙΕΚ Βοηθός Ακτινολόγου  (με πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας – ΕΟΠΠΕΠ)
 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
 • Γνώση Η/Υ
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
 • Ομαδικότητα και συνέπεια

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της  αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή
 • Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια
 • Ευελιξία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα
 • Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων
 • Διάθεση για συνεχή μάθηση

Η εταιρία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Αμοιβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Εξυπηρέτηση ασθενών / συνοδών και ιατρών
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών νοσηλείας & εξετάσεων ασθενών
 • Δακτυλογράφηση πορισμάτων
 • Ταμείο

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Οικονομικών  ή συναφές
 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και δακτυλογράφησης
 • Γνώση Αγγλικών (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Πολύ καλή επικοινωνία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα
 • Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων
 • Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτες βάρδιες

Η εταιρία προσφέρει:

 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες εξέλιξης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Περιγραφή Θέσης:

 • Τεχνική υποστήριξη σε Η/Υ, δίκτυα και εκτυπωτές
 • Εκπαίδευση χρηστών σε συστήματα της εταιρίας όπου αυτό απαιτείται
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων και καθοδήγηση χρηστών
 • Τήρηση και εφαρμογή των διαδικασιών της πληροφορικής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ / ΤΕΙ Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση δικτύων (TCP/ IP) και λειτουργικών συστημάτων Windows
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον MS Office
 • Ικανότητα επισκευής hardware και διάγνωσης σφαλμάτων λογισμικού
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Κάτοχος μηχανής και άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Γνώσεις στα παρακάτω θα εκτινηθούν ιδιαίτερα:

 • Windows Server, Office 365, Active Directory, LAN – WAN
 • Εξοικείωση με ERP και CRM

Η εταιρία προσφέρει:

 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η θέση αναφέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή του Ομίλου.

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και Επίβλεψη κατασκευαστικών Έργων (Κτιριακά και Ηλεκτρομηχανολογικά).
 • Αξιολόγηση και Εγκατάσταση Νέου Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Συντονισμός Εξωτερικών συνεργατών
 • Σχεδιασμός Προληπτικής Συντήρησης, Ηλεκτρομηχανολογικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνείου ή αντίστοιχης Πολυτεχνικής Σχολής
 • Απαραίτητη Εργασιακή Εμπειρία σε Αντίστοιχη Θέση
 • Επιθυμητή Ειδίκευση στον τομέα Υγείας
 • Απαραίτητη Γνώση Σχεδιαστικού Προγράμματος Autocad
 • Απαραίτητη Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office και Excel)
 • Επιθυμητή Γνώση πακέτου iMaint ή αντίστοιχου.
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Ευέλικτο Ωράριο
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα, ευελιξία, ακεραιότητα
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας (γραπτή και προφορική)
 • Δυνατότητα ταξιδιών εντός Ελλάδας

Η εταιρία προσφέρει:

 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως προσόντων
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Απαραίτητα προσόντα / χαρακτηριστικά:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ με κατεύθυνση Marketing/ Οικονομικών/ Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο Υγείας τουλάχιστον 3 ετών
 • Δίπλωμα Οδήγησης Β΄ Κατηγορίας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτα ωράρια
 • Δυναμική προσωπικότητα με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Πολύ καλή οργάνωση και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα

Η εταιρεία προσφέρει :

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών

Επιπλέον, ενδιαφέρεται να προσλάβει για τη στελέχωση της Γενικής Κλινική Δωδεκανήσου στη Ρόδο τις παρακάτω ιατρικές ειδικότητες:

Νεφρολόγο
Εντατικολόγο
Καρδιολόγο
Παθολόγο

Κάντε αίτηση εδώ.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!