Μετάταξη 101 υπαλλήλων στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών του αναγκών, λόγω της σύστασης του νέου Υπουργείου στη Γ. Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού, συνολικά εκατόν ένα (101) ατόμων – Υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις ή με μεταφορά της οργανικής τους θέσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α)ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

49ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (οι 4 θα καλυφθούν από Πτυχιούχους Νομικής)

3ΠΕ Κοινωνιολόγων

10ΠΕ Πληροφορικής

3ΠΕ Ψυχολόγων

12ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

5ΤΕ Πληροφορικής

8ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

3ΔΕ Διοικητικού

4ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

4ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

Β)Οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις, ανά Υπηρεσία, κατηγορία και κλάδο, για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών είναι οι ακόλουθες:

Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης

Υφιστάμενες Κενές Οργανικές Θέσεις

2ΠΕ Κοινωνιολόγων

3ΠΕ Ψυχολόγων

4ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Γ)Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Μετανάστευσης

Υφιστάμενες Κενές Οργανικές Θέσεις

8ΠΕ Πληροφορικής

1ΤΕ Πληροφορικής

8ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι Υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.50/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ.347/2003 (ΦΕΚ 315/Α’), 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α’), 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α’) & 146/2007 (ΦΕΚ 185/Α’).

Θα συνεκτιμηθούν πρόσθετα προσόντα όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, αποφοίτηση από Ε.Σ.Δ.Δ.&Α. και γνώση ξένων γλωσσών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: Όλοι οι Μόνιμοι-ες Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5ετή υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς/τές πρόσωπο και εφόσον η εξουσιοδότησή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. 24836/21-07-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής» στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Σταδίου 27, Τ.Κ. 101 83, Αθήνα.

Η αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη κοινοποιείται και στη Διεύθυνση Διοικητικού που ανήκουν οι αιτούντες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-07-2017 έως και 05-09-2017.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ, 101 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


Αφήστε μια απάντηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!