Μετατάξεις 25 υπαλλήλων στην ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄), όπως ισχύει και η παρ. 2 του Π.Δ 123/2012 (Α΄216), σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74).

Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης ή μετάταξής τους, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Α. Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως εξής:

 Τρεις (3) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ειδικότητας Νομικού

 Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ειδικότητας Διπλωματούχων Μηχανικών

 Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Στατιστικολόγου 1

 Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Βιολόγου- Βιοχημικού

 Μία (1) θέση ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Ειδικότητας Φαρμακοποιού

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Επιπλέον η ΕΑΑΔΗΣΥ προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων για τις παρακάτω θέσεις:

 Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού

 Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

 Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Πληροφορικής

 Μια (1) θέση κατηγορία/κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

 Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Επιμελητών

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!