Δύο θέσεις πλήρους απασχόλησης στη ΔΕΔΑ (προκήρυξη)

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ), ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου, για θέση πλήρους απασχόλησης, με 2 συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με τίτλο «Έξυπνο Δίκτυο Φυσικού Αερίου» (Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ-01825) για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια έως 8 μήνες και αυτές δύναται να ανανεωθούν ή παραταθούν χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΔΕΔΑ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου ή της ενδεχόμενης παράτασής του.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε ειδικότητα συνεργατών όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Αίτησης (βλ. Παράρτημα Ι), το οποίο συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση και ακολούθως να το καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΔΑ σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Υποβολή Αίτησης για την πρόσκληση στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Έξυπνο Δίκτυο Φυσικού Αερίου» (Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ01825)» ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ως άνω ένδειξη ως θέμα.

Η αίτηση κατατίθεται μέσω ταχυδρομείου στην έδρα της ΔΕΔΑ (Λεωφ. Μεσογείων 2-4, 11527 ΑΘΗΝΑ) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected]

Το Παράτημα Ι πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, με το οποίο να αποδεικνύονται τα απαιτούμενα σύμφωνα με την παρούσα προσόντα.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 5/5/2021.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΕΔΑ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]