Δύο θέσεις εργασίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Η ομάδα Tηλεπισκόπησης του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη:

– Μίας (1) θέσης για έρευνα στην ατμοσφαιρική τηλεπισκόπηση με χρήση τεχνικών Lidar

Απαραίτητα προσόντα:

  •  Πτυχιούχους ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου (τμήματος Φυσικής ή παρεμφερούς πτυχίου),
  •  Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου κατά προτίμηση στις ατμοσφαιρικές επιστήμες.
  •  Σημαντική θα κριθεί η εξοικείωση με τεχνικές τηλεπισκόπησης και η προϋπηρεσία στην ανάλυση δεδομένων.
  • -Απαραίτητη είναι η διαθεσιμότητα του αιτούντος για ταξίδια και συμμετοχή σε πειράματα εκτός Αθηνών.

Καταληκτική Ημερομηνία:06/03/2017

– Μίας (1) θέσης, επί συμβάσει έργου, για την διεξαγωγή μετρήσεων ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού και την ανάπτυξη επίγειας και εναέριας πλατφόρμας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού στο πλαίσιο του έργου D-TECT (ERC-2016-COG)

Απαραίτητα προσόντα:

  • Επιστήμονες θετικής κατεύθυνσης πτυχιούχους ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου (τμήματος Φυσικής, Γεωφυσικής, σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή παρεμφερούς πτυχίου),
  •  Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου κατά προτίμηση στις ατμοσφαιρικές επιστήμες.
  • Απαραίτητη είναι η δυνατότητα του αιτούντος για ταξίδια και συμμετοχή σε πειράματα εκτός Αθηνών.

Καταληκτική Ημερομηνία:20/02/2017

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Αφήστε μια απάντηση