Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα (λίστα)

Τις προσλήψεις σε δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr

Συνοπτικά:

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12Κ/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 12Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Πίνακας Θέσεων

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11Κ/2017): Πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 11Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/4-8-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα :

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 19η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 11Κ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΤΕ ή ΔΕ) της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

• Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00

Τις αργίες

• Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00

ή μέσω email στο helpdesk@asep.gr

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 11Κ/2017 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 10Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 27/4-8-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 28/10-8-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα :

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 18η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 10Κ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

· Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00

Τις αργίες

· Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00

ή μέσω email στο helpdesk@asep.gr

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 10Κ/2017 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

ΟΑΕΔ: Yποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, για το Χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2017-18

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται, ότι οι εγγραφές των υποψηφίων σπουδαστών στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) του Οργανισμού για το Χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2017-18, αρχίζουν την Παρασκευή 1/9/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω σχετικά αρχεία.

http://www.oaed.gr/-/ypobole-aiteseon-ypopsephion-matheton-sta-iek-tou-oaed-gia-to-cheimerino-exameno-tou-etous-katartises-2017-18

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών

Ξεκινάει την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.oaed.gr/-/programma-epichoregeses-epicheireseon-phoreon-kai-organismon-tou-demosiou-tomea-kai-epicheireseon-demon-kai-periphereion-gia-ten-apascholese-10-000-ma

Δήμος Ν. Κυνουρίας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο της Π.Ε. Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, 8 μήνες, Λεωνίδιο Αρκαδίας

1ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός, 8 μήνες, Λεωνίδιο Αρκαδίας

1ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης, 4 μήνες, Λεωνίδιο Αρκαδίας

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης, 4 μήνες, Λεωνίδιο Αρκαδίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από

δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Τ.Κ. 223 00, Λεωνίδιο Αρκαδίας, (υπόψιν κ. Αλεξάνδρας Καμβύση).

Πληροφορίες στο τηλ.: 27573 60223.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-09-2017 έως και 21-09-2017.

 

Δ. Κάτω Νευροκοπίου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κάτω Νευροκόπι της Π.Ε. Δράμας, της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Δομή Σίτισης Δ. Κάτω Νευροκοπίου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2010»-Άξονας Προτεραιότητας 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ-ΕΚΤ»-ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΗ 9iv.24.2 ΔΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ» του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού, Κ. Νευροκόπι Δράμας

1ΔΕ Μαγείρων-Μαγειρισσών, Κ. Νευροκόπι Δράμας

1ΥΕ Βοηθών Μαγείρων-Μαγειρισσών, Κ. Νευροκόπι Δράμας

1ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, Κ. Νευροκόπι Δράμας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Κάτω Νευροκοπίου, Διεύθυνση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών, Σωκράτους 7, Τ.Κ. 660 33, Κάτω Νευροκόπι, Δράμα, (υπόψη κ. Ελένης Λαφαζανίδου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 25233 50105 & 25233 50164.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-09-2017 έως και 14-09-2017.

Δ. Αλεξανδρούπολης: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη της Π.Ε. Έβρου, της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη αναγκών του για το διδακτικό έτος 2017-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Καθηγητής Βιολιού, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

1ΤΕ Καθηγητής Βιολοντσέλου, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

3ΤΕ Καθηγητές Κιθάρας, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

1ΤΕ Καθηγητής Φλάουτου, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

1ΤΕ Καθηγητής Μονωδίας-Μελοδραματικής, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

1ΤΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

1ΤΕ Καθηγητής Ανωτάτων Θεωρητικών, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

1ΔΕ Επιμορφωτής-Διδάσκοντας Μουσικής Φιλαρμονικής Μπάντας,

ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

1ΔΕ Δάσκαλος Μοντέρνων Κρουστών, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

1ΔΕ Δάσκαλος Ηλεκτρικής Κιθάρας, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

1ΔΕ Δάσκαλος Ακορντεόν, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

1ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσιακών Οργάνων (μπουζουκιού), ΔΕ Αλεξανδρούπολης

ΔΕ Φερών

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Αγωγής-Προπαιδείας, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αλεξανδρούπολης, Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 681 32, Αλεξανδρούπολη, Έβρος.

Πληροφορίες στα τηλ.: 25510 64190, 25510 64219 και 25510 64298.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-09-2017 έως και 15-09-2017.

 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Υποστήριξη συστήματος myschool για το 2017 – ‘’Ιnschool 2017’’ που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΙΤΥΕ, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας από 1-5-2017 έως τις 31-12-2018 με δυνατή ανανέωση, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Συνεργάτης Υποστήριξης Χρηστών Δικτυακών Εφαρμογών (Εξειδικευμένο μέλος της Ομάδας Έργου) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1)), αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ στην Πάτρα.

Αντικείμενο του έργου θα είναι ο συντονισμός των εργασιών υποστήριξης των χρηστών και η συμμετοχή στους ελέγχους λογισμικού και στη δημιουργία αναφορών.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου –Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π752_04-09-2017).

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης, προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν υποχρέωση αποστολής των δικαιολογητικών τους με το ταχυδρομείο. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως άνω αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης.

Η απλή ηλεκτρονική καταχώριση των δικαιολογητικών στο σύστημα υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης χωρίς τη διασύνδεση τους με τη παρούσα πρόσκληση δεν θεωρείται υποβολή πρότασης και δεν θα ληφθεί υπόψη.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» στο http://www.cti.gr και για την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις στο email: ada@cti.gr (κ. Αδαμοπούλου Αγγελική).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 18-09-2017.

 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 δικηγόρου

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Κέρκυρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανακοινώνει, την πρόσληψη με σχέση έμμισθης εντολής, ενός (1) ατόμου στη θέση Δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.

Δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα έχουν οι Δικηγόροι Κέρκυρας με διετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.

Το αντικείμενο απασχόλησης του Δικηγόρου, οι υποχρεώσεις του και η εξέλιξή του καθορίζονται από το Π.Δ. 203/2004.

Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη σχέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα, μπορούν να εμφανισθούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά προαναφερόμενα δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 26610 87646, 26610 87622 & 26610 87629.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-09-2017 έως και 30-09-2017.

 

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.): Πρόσληψη 15 ατόμων

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων-ειδικευμένων Ιατρών επί θητεία του Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Επιμελητής Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γ. Ιατρικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή άλλων ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στο Ε.Κ.Α.Β., Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β. Αλεξανδρούπολης

1 Επιμελητής Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γ. Ιατρικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή άλλων ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στο Ε.Κ.Α.Β., Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β. Καβάλας

3 Επιμελητές Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γ. Ιατρικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή άλλων ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στο Ε.Κ.Α.Β., Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β. Θεσσαλονίκης

1 Επιμελητής Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γ. Ιατρικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή άλλων ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στο Ε.Κ.Α.Β., Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β. Κοζάνης

1 Επιμελητής Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γ. Ιατρικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή άλλων ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στο Ε.Κ.Α.Β., Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β. Ιωαννίνων

1 Επιμελητής Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γ. Ιατρικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή άλλων ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στο Ε.Κ.Α.Β., Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β. Λάρισας

1 Επιμελητής Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γ. Ιατρικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή άλλων ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στο Ε.Κ.Α.Β., Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β. Λαμίας

1 Επιμελητής Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γ. Ιατρικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή άλλων ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στο Ε.Κ.Α.Β., Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β. Πάτρας

1 Επιμελητής Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γ. Ιατρικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή άλλων ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στο Ε.Κ.Α.Β., Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β. Τρίπολης

1 Επιμελητής Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γ. Ιατρικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή άλλων ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στο Ε.Κ.Α.Β., Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου

1 Επιμελητής Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γ. Ιατρικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή άλλων ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στο Ε.Κ.Α.Β., Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου-Τομέας Χανίων

2 Επιμελητές Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γ. Ιατρικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή άλλων ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στο Ε.Κ.Α.Β., Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β. Μυτιλήνης-Τομέας Ρόδου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση (ειδικό έντυπο το

οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας, στον ιστότοπο του Ε.Κ.Α.Β. συμπληρωμένο με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά εις τριπλούν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφοράς στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας – Ε.Κ.Α.Β., Κεντρική Υπηρεσία, Πρωτόκολλο,

Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2143323 (κ. Τζώρτσου Μαρία), στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού του ΕΚΑΒ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-09-2017 έως και 26-09-2017, (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο: «Οθωμανική Ιστορία».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων ιστορικής έρευνας, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις έργων σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή επιβλέπουν. Επίσης απαιτείται να έχουν πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένους ελληνικούς και ξένους ακαδημαϊκούς εκδοτικούς οίκους και επιστημονικά περιοδικά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@ims.forth.gr , είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών (να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή) στην ταχ. διεύθυνση:

Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.

Νικηφόρου Φωκά 130

Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο, Κρήτη, (υπόψη κ. Γεωργίας Παπαδάκη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 56627 & 28310 56628.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 09-10-2017.

 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία των τεχνικών στη Ναυτιλία και Ναυπηγική στη Μεσόγειο 19ος – 20ος αιώνας».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων ιστορικής έρευνας, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις έργων σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή επιβλέπουν. Επίσης απαιτείται να έχουν πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένους ελληνικούς και ξένους ακαδημαϊκούς εκδοτικούς οίκους και επιστημονικά περιοδικά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@ims.forth.gr , είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών (να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή) στην ταχ. διεύθυνση:

Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.

Νικηφόρου Φωκά 130

Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο, Κρήτη, (υπόψη κ. Γεωργίας Παπαδάκη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 56627 & 28310 56628.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 09-10-2017.

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 5 καθηγητών

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 660/7-7-17 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε (5) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη- 15784 Ζωγράφου, τηλ. 210.7277474)

ΤΟΜΕΑΣ : Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού

-Αριθ. Προκήρυξης 1617023047/31-3-2017 /21-3-2017/ (ΑΔΑ: ΩΜΩ046ΨΖ2Ν-ΞΥΩ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του γαλλικού πολιτισμού με έμφαση στην τέχνη και την κοινωνία»

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη- 15784 Ζωγράφου, τηλ. 210.7277570)

-Αριθ. Προκήρυξης 1617024512/21-4-17 /30-3-17/ (ΑΔΑ: ΩΩΔ146ΨΖ2Ν-ΨΟΞ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική της Ισπανικής Μετάφρασης».

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Πανεπιστημιούπολη- 15784 Ζωγράφου, τηλ. 210.7276336)

ΤΟΜΕΑΣ: Μαθηματικής Ανάλυσης

-Αριθ. Προκήρυξης 1617023055/31.3.2017 /22.3.2017/ (ΑΔΑ: 7ΝΒΘ46ΨΖ2Ν-Τ70)

– Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση με έμφαση στην Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα».

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Πανεπιστημιούπολη- 15771 Ιλίσια, τηλ. 210.7275586)

ΤΟΜΕΑΣ: Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1617024511/21-4-17 /31-3-17/ (ΑΔΑ:7ΘΕΤ46ΨΖ2Ν-ΓΒΟ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία και Θεωρία Θεσμών και Δικαίου».

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Θηβών 2, 11527 Γουδή, τηλ. 210.7461117)

ΤΟΜΕΑΣ : Προσθετολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1617023112/3-4-17 /23-3-17/ (ΑΔΑ: 6ΗΜΙ46ΨΖ2Ν-ΜΥ7)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κινητή Προσθετική».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 21.9.2017

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

Πανεπιστήμιο Aθηνών: Πρόσληψη 4 καθηγητών

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 636/4-7-2017 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, 157 03, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277960)

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 1617020583/13-3-2017/6-3-2017 (ΑΔΑ:ΩΡ8Π46ΨΖ2Ν-Ρ09)

-Μία (1) θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462056)

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης:1617020875/14-3-2017/16-2-2017(ΑΔΑ: 7ΚΛΑ46ΨΖ2Ν-ΦΡΙ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αιματολογία»

·Αριθ.Προκήρυξης:1617020869/14-3-2017/16-2-2017(ΑΔΑ: 6ΓΛ846ΨΖ2Ν-7 Η3)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακογονιδιωματική»

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Θηβών 2, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7461117)

Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος

·Αριθ.Προκήρυξης:1617021384/20-3-2017/8-3-2017 (ΑΔΑ:6ΒΚ746ΨΖ2Ν-ΟΔΠ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Στοματολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 20-9-2017

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μετά την Φ16/95824/Ζ2/8-06-2017 Υ.Α. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 605/27-06-2017 τ. Γ΄), έγκριση προκήρυξης καθώς και το Π.Δ. Π.Δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132/05-06-2013 τ. Α’) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων-Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας», προκηρύσσει μια (1) θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) όπως παρακάτω:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)

Μία (1) θέση τακτικού Ε.Π., βαθμίδας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ».

Αναλυτική προκήρυξη αριθ. 25730/01-8-2017(ΑΔΑ: ΩΚΤ346914Γ-ΑΩΡ)

Τα προσόντα των υποψηφίων προβλέπονται στα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν.1404/1983 όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2916/2001, 3027/2002, 3404/2005 3749/2009 και 4009/2011, 4386/2016 και 4405/2016 όπως ισχύουν.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/ τ. Β΄/31-01-2017) σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης αφού προηγουμένως αυτοί έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ2721) και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλ. από 20/8/2017 μέχρι και 18/9/2017.

Η παρούσα αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη στους πίνακες ανακοινώσεων του Ιδρύματος και του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, στον ιστότοπο του Τμήματος, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.teiwest.gr (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Πληροφορίες δίδονται από την Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στην Αμαλιάδα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και στο τηλέφωνο 2622 0 39002.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στα ΦΕΚ 620/29-06-2017 (τ. Γ΄), 679/13-07-2017 (τ. Γ΄) και 756/01-08-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 10690/3-3-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας-Υπολογιστική ΄Οραση» του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 24-10-2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2731

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ), όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στο τηλέφωνο 26510-07196 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 2 καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 791/τ.Γ’/11-8-2017 δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω δύο (2) θέσεων Καθηγητών ως εξής:

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Μαθηματικά» (ΑΔΑ: 6Β0Σ469Β7Τ-ΕΞΑ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2812

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τμήμα Πληροφορικής

• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στη Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων και Λήψη Αποφάσεων» με συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου α) Πληροφοριακά συστήματα -ως συμπαγή σύνολα εφαρμογών λογισμικού- που υποστηρίζουν ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών ενός οργανισμού ή επιχείρησης και βοηθούν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, β) Συστήματα ERP και CRM, γ) Επιχειρησιακά εργαλεία ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών μιας επιχείρησης/οργανισμού (ΑΔΑ: 7ΖΨΕ469Β7Τ-ΠΙΞ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2811

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 1-11-2017.

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (τηλ: 210-4142300) και Πληροφορικής (τηλ. 210-4142097).

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 5 καθηγητών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και 3) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμική Παιδαγωγική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 811/22-8-2017 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΞ66469Β7Θ-6ΩΒ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2856

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών με την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 813/22-8-2017 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΟΧΕ469Β7Θ-ΥΙ5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2857

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία και Θεολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 811/22-8-2017 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΤΑΕ469Β7Θ-2ΕΦ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2858

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Αναπτυξιακή Ψυχολογία της Παιδικής Ηλικίας».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 811/22-8-2017 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7ΝΦ6469Β7Θ-Η4Ξ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2859

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Εικόνας και Ήχου».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 810/22-8-2017 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6Ρ7Ο469Β7Θ-ΩΚΖ ΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2860

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 6 /11/2017

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος (στα τηλέφωνα που αναγράφονται) και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος:

Π.Τ.Δ.Ε.: e-mail: [email protected]

Ιστότοπος: www.elemedu.upatras.gr

τηλ.: 2610-969700-3/969704

Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.: e-mail: [email protected] ,

Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr

τηλ.: 2610-997672/969310

Δ.Π.Π.&Ν.Τ.: e-mail: [email protected] , [email protected]

(με έδρα το Αγρίνιο)Ιστότοπος: www.culture.upatras.gr

τηλ.:26410-74232/91706/91709/74131

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 4 καθηγητών

Στο αριθ. 809/22 Αυγούστου 2017 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες των Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση στερεών αποβλήτων με έμφαση στον εργαστηριακό τους χαρακτηρισμό και στον έλεγχο συστημάτων επεξεργασίας τους».

ΑΔΑ : 683646ΨΖΥ1-Ψ91

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : APP2782

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

– Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμική Παιδαγωγική».

ΑΔΑ : 70Ψ846ΨΖΥ1-ΒΘΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : APP2783

– Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εθνογραφία του Παρευξείνιου Χώρου».

ΑΔΑ : 7ΙΕΦ46ΨΖΥ1-922

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : APP2787

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

– Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπροστασία και Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων».

ΑΔΑ : ΩΓΛΡ46ΨΖΥ1-ΟΦΨ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : APP2789

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία των αντίστοιχων Τμημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία των Τμημάτων :

– Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη, τηλ. 2541079109,79117,79112.

– Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Παναγή Τσαλδάρη 1, Κτίριο Β΄, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, τηλ. 2531039458.

– Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 68200 Ορεστιάδα, τηλ. 2552041161,41162,41163,41164.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 4 καθηγητών

Στο αριθ. 810/22.08.2017 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική»

ΑΔΑ: ΨΡ4046ΨΖΥ1-ΖΔΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : ΑΡΡ2793

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία»

ΑΔΑ: 6Λ7Χ46ΨΖΥ1-ΨΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : ΑΡΡ2795

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Παιδαγωγική»

ΑΔΑ: Ω1Χ146ΨΖΥ1-2ΦΓ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : ΑΡΡ2805

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Management και εφαρμογές ποσοτικών μεθόδων στις υποδομές»

ΑΔΑ: 69ΑΟ46ΨΖΥ1-ΑΔ5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : ΑΡΡ2807

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Τρίτη 07 Nοεμβρίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος

-Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2551030928

-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ν. ΧΗΛΗ, Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2551030112 – 2551030024

-Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ. 2531039824,6

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 3 καθηγητών

Στο αριθ. 811/22.08.2017 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία»

ΑΔΑ: ΨΟΓΝ46ΨΖΥ1-ΩΑ4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : ΑΡΡ2809

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Χειρουργική»

ΑΔΑ: Ω53Ν46ΨΖΥ1-3ΤΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : ΑΡΡ2810

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία με έμφαση στη Μεταγωγή Σημάτων»

ΑΔΑ: ΩΑΦΧ46ΨΖΥ1-63Ν

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : ΑΡΡ2808

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος.

-Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2551030928

-Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2551030610

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 820/23-08-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 14132/15-5-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07189 και 07188)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 30-10-2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2757

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών στα τηλέφωνα 26510-07189 και 07188 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΤΑ, ΤΡΕΧΟΥΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!