Δημόσιο: «Ανοιχτές» 525 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού

Τις 525 θέσεις που είναι διαθέσιμες για προσλήψεις στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr

Συνοπτικά:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 20 ατόμων

Η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη, για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Χημική και Βιομοριακή Μηχανική”, συνολικά είκοσι (20) φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

 Στο πρόγραμμα υπάρχουν δύο ειδικεύσεις:

Ειδίκευση 1: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Υγεία και στα Τρόφιμα (έως 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές) Chemical and Biomolecular Engineering in Health and Food

Ειδίκευση 2: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον (έως 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές) Chemical and Biomolecular Engineering in Energy and Environment

Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του ΠΜΣ (ενδεικτικά Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Σχολών Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κ.α.). Επιπλέον, υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών με την υποχρέωση να προσκομίσουν το αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου με την έναρξη των μαθημάτων.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (έντυπο αίτησης) με όλα τα απαιτούμενα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου, στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ (ώρες: 12.00μ.μ.-13:30 μ.μ.) ή ηλεκτρονικά : [email protected] ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Α.Π.Θ., Πολυτεχνική Σχολή, Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών (ισόγειο Κτιρίου Δ, Πολυτεχνικής Σχολής), T.K. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 996158 (Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Πολυτεχνική Σχολή (ισόγειο Κτιρίου Δ), ΑΠΘ), Fax: 2310-99.6250, email: [email protected]  και http://cheng.auth.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-08-2018 έως και 10-09-2018

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δ. Κορυδαλλού: Πρόσληψη 48 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δ. Κορυδαλλού», που εδρεύει στον Κορυδαλλό της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών τμημάτων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 9μηνης & 8μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων, εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη περίοδο 2018-2019, ως εξής:

33 Καθηγητές ή Δάσκαλοι με 9μηνη σύμβαση στις εξής ειδικότητες:

1 Καθηγητής μουσικής με δίπλωμα ή πτυχίο ενορχήστρωσης και διεύθυνσης ορχήστρας και

ανωτέρων θεωρητικών.

4 Καθηγητές ή Δάσκαλοι θεωρητικών μουσικής με δίπλωμα ή πτυχίο αρμονίας ή

ανωτέρων θεωρητικών μουσικής.

7 Δάσκαλοι ή Καθηγητές κιθάρας με πτυχίο ή δίπλωμα κιθάρας.

7 Δάσκαλοι ή Καθηγητές πιάνου με πτυχίο ή δίπλωμα πιάνου.

3 Δάσκαλοι ή Καθηγητές τοξοτών εγχόρδων (βιολί, βιόλα, κόντρα μπάσου, βιολοντσέλου)

με πτυχίο ή δίπλωμα των αντίστοιχων οργάνων.

2 Δάσκαλοι ή Καθηγητές αρμονίου με πτυχίο ή δίπλωμα αρμονίου.

1 Δάσκαλος ή Καθηγητής χάλκινων πνευστών με πτυχίο ή δίπλωμα χάλκινων πνευστών.

2 Δάσκαλοι ή Καθηγητές ξύλινων πνευστών με πτυχίο ή δίπλωμα ξύλινων πνευστών.

1 Δάσκαλος ή Καθηγητής κρουστών με πτυχίο ή δίπλωμα κρουστών.

1 Δάσκαλος ή Καθηγητής μονωδίας και τραγουδιού με πτυχίο ή δίπλωμα μονωδίας.

1 Δάσκαλος ή Καθηγητής χορωδίας με αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα.

3 Δάσκαλοι ή Καθηγητές μοντέρνας μουσικής με αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα.

15 Καθηγητές ή Δάσκαλοι με 8μηνη σύμβαση στις εξής ειδικότητες:

5 Καθηγητές ζωγραφικής, γλυπτικής με πτυχίο ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμης

σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

1 Καθηγητής φωτογραφίας με πτυχίο φωτογραφίας ΤΕΙ ή απόφοιτο δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης με πενταετή επαγγελματική εμπειρία.

1 Καθηγητής ψηφιδωτού με πτυχίο ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών ή απόφοιτο

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πενταετή επαγγελματική εμπειρία.

1 Καθηγητής κοσμήματος με πτυχίο ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών ή απόφοιτο

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πενταετή επαγγελματική εμπειρία.

1Καθηγητής αγιογραφίας με πτυχίο ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών ή απόφοιτο

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πενταετή επαγγελματική εμπειρία.

2 Καθηγητές Κλασικού Μπαλέτου ή Ρυθμικής με δίπλωμα της ανωτέρας σχολής χορού.

2 Καθηγητές μοντέρνων χορών απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πενταετή

επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία.

2 Καθηγητές παραδοσιακών χορών απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ με ειδίκευση στο χορό ή απόφοιτοι

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πενταετή επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση: Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού, Σολωμού 2-4, Τ.Κ. 181 21, Κορυδαλλός Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.:210 4944364-5 & 210 4967116, (καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες,

10.00π.μ.-14:00μ.μ.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-08-2018 έως και 07-09-2018, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Eυρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA), σύμφωνα με το Α.Π. 5275/18-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων με στοιχεία:

ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ
Project Officer PESCO Analysis and

Assessment  (Capability, Armament &

Technology Directorate)

 

Temporary Agent (AD 10)

 

Policy Officer Defence Industry Engagement

(European Synergies and Innovation Directorate)

 

SNE (AD10)
Project Officer SES Policy (Cooperation

Planning & Support Directorate)

 

SNE (AD10)
Procurement and Contract Officer

(Corporate Services Directorate)

 

Temporary Agent (AD7)
Deputy Accountant (Corporate Services

Directorate)

 

Contractual Agent (IV)

 

HR Assistant (Corporate Services Directorate)

 

Contractual Agent (III)

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eda.europa.eu/jobs/current-vacancies

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-09-2018

Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 5248/17-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
eu-LISA/18/ΤA/ΑD5/12.1 Ιnformation Security Officer
eu-LISA/18/ΤA/ΑD5/13.1

 

Security Officer

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eulisa.europa.eu/Job_ Opportunities

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-09-2018

Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 4983/09-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
eu-LISA/18/ΤA/ΑD8/11.1

 

                            Data Protection Officer

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eulisa.europa.eu/Job_ Opportunities

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-08-2018

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Έδεσσας: Πρόσληψη Προσωπικού

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Έδεσσας, που εδρεύει στην Έδεσσα της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Έδεσσας και των Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων για την εκπαιδευτική περίοδο 2018 –2019, ανακοινώνει την πρόσληψη Προσωπικού- Καλλιτεχνικού Διευθυντή, Καθηγητών Μουσικής και Εκπαιδευτών, για τις εξής ειδικότητες:

1) Καλλιτεχνικού Διευθυντή 2) Ανωτέρων Θεωρητικών μαθημάτων 3) Πιάνου, 4) Κλασικής Κιθάρας, 5) Εγχόρδων, 6) Πνευστών, 7) Κρουστών, 8) Παραδοσιακών Οργάνων, 9) Μουσικής Προπαιδείας 10) Σύγχρονων οργάνων-Ηλεκτρονικής Μουσικής, 11) Φλάουτου, 12) Εκπαιδευτών/τριών Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων.

 Απαιτούμενα Προσόντα:

1) Δίπλωμα ή πτυχίο από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή ανώτατή

Μουσική Σχολή του εξωτερικού στην ειδικότητα του διδασκόμενου μαθήματος.

2) Για τις ειδικότητες που στερούνται επίσημους τίτλους, βεβαιώσεις ολοκλήρωσης

σπουδών από Ωδείο ή Μουσική Σχολή.

3) Για τους εμπειροτέχνες κυρίως στην ειδικότητα των παραδοσιακών οργάνων,

Εκπαιδευτών/τριών Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων φάκελος δραστηριοτήτων ή

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

4) Τα απαιτούμενα από τον νόμο Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/Α/ 24-12-2003) προσόντα

(μόνο για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Ωδείου) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Έδεσσας, Δημοτικό Ωδείο Έδεσσας, Γραμματεία,

Γαρέφη & Περδίκα 1, Τ.Κ. 582 00, Έδεσσα Πέλλας Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23810 23101.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 07-09-2018

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού, που εδρεύει στη Φιλοθέη της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιχείρησης, το οποίο θα αμείβεται αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 8 μήνες, συνολικά πέντε (5) ατόμων Καλλιτεχνικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Καθηγητής Χορού, Φιλοθέη Αττικής

3ΠΕ Καθηγητές Καλών Τεχνών, Φιλοθέη Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής Πληροφορικής, Φιλοθέη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Φιλοθέης-Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.), Βεκιαρέλλη 11, Τ.Κ. 152 37, Φιλοθέη Αττικής, (υπόψη κ. Αρετής Αναστασίου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6822217 & 210 6753797.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών- τυπικών προσόντων αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη, την οποία μπορούν να προμηθευτούν οι υποψήφιοι από την παραπάνω διεύθυνση της επιχείρησης, ή από την ιστοσελίδα της επιχείρησης: dikefips.weebly.com

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-09-2018, (εργάσιμες ημέρες & ώρες), (10.π.μ.-13.00μ.μ.)

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ: Πρόσληψη 15 ατόμων

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ (Κ.Δ.Ε.Κ.), που εδρεύει στη Νίκαια της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (με αντίτιμο), 9μηνης διάρκειας συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων Καλλιτεχνικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Προπαιδεία-Προωδειακή, ΚΔΕΚ, Νίκαια Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Κιθάρα Κλασική & Ηλεκτρονική, ΚΔΕΚ, Νίκαια Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Κλαρινέτο, ΚΔΕΚ, Νίκαια Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Κιθάρα Κλασική-Ακουστική, ΚΔΕΚ, Νίκαια Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Ανώτερα Θεωρητικά-Αρμονία-Αντίστιξη-Φυγή, ΚΔΕΚ, Νίκαια Λάρισας Θεσσαλίας

2ΤΕ Καθηγητές Μουσικής Φλάουτο, ΚΔΕΚ, Νίκαια Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Πιάνο, Μαέστρος Παιδικών Χορωδιών, ΚΔΕΚ, Νίκαια Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Βιολί, ΚΔΕΚ, Νίκαια Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Πιάνο, Υποχρεωτικών Θεωρητικών και Βυζαντινής Ανωτέρων Θεωρητικών, ΚΔΕΚ, Νίκαια Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Πιάνο, Ανωτέρα Υποχρεωτικά Θεωρητικά, ΚΔΕΚ, Νίκαια Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Ντράμς & Ευρωπαϊκά Κρουστά, ΚΔΕΚ, Νίκαια Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Τραγούδι, Προπαιδεία-Προωδειακή, Αρμόνιο, ΚΔΕΚ, Νίκαια Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Πιάνο & Συνοδεία, ΚΔΕΚ, Νίκαια Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Σαξόφωνο, ΚΔΕΚ, Νίκαια Λάρισας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Δήμος Κιλελέρ, Ηρώων Πολυτεχνείου & Αγίου Χαραλάμπους, Τ.Κ. 415 00, Νίκαια Λάρισας Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Κουτσιαυτούλη Αντώνη). 

Πληροφορίες στα τηλ.: 2413 507215.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-08-2018 έως και 03-09-2018, (εργάσιμες ημέρες & ώρες), (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Ν.Π.Δ.Δ. «Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: Παναγιώτης & Αγλαΐας Κυριακού»: Πρόσληψη 4 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Γ.Ν. Παίδων: Παναγιώτης & Αγλαΐας Κυριακού», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικήςανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, Ειδικευμένων Ιατρών του Ε.Σ.Υ. στο βαθμό Επιμελητή Β’ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

2 Ωτορυναρυγγολόγοι για το ΩΡΛ Τμήμα του Νοσοκομείου, Αθήνα Αττικής

1 Νευροχειρουργικής με εμπειρία στα παιδιατρικά τμήματα, Αθήνα Αττικής

1 Ενδοκρινολόγος ή Παιδίατρος, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στην ταχ. διεύθυνση:

1η Δ.Υ.Π.Ε. Αττικής,  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ.11521, Αθήνα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ., καθώς και της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μιας (1) Δ.Υ.ΠΕ. Στην αίτηση του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησης του για κάθε θέση.

 Πληροφορίες στο τηλ.:213 2010400.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-09-2018 (12.00μ.μ.) έως και 21-09-2018 (23.59μ.μ.) όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ.Γ4α/Γ.Π./60735/9.8.2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

Ν.Π.Δ.Δ.«Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: Παναγιώτης & Αγλαΐας Κυριακού»: Πρόσληψη 6 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: Αγία Σοφία», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικήςανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία, συνολικά έξι (6) ατόμων, Ειδικευμένων Ιατρών του Ε.Σ.Υ. στο βαθμό Επιμελητή Β’ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

3 Ωτορυναρυγγολόγοι, Αθήνα Αττικής

1 Αναισθησιολόγος, Αθήνα Αττικής

1 Οφθαλμολογίας, Αθήνα Αττικής

1  Χειρουργικής Θώρακος, Αθήνα Αττικής.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο ΤAXISNET.

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στην ταχ. διεύθυνση:

 1η Δ.Υ.Π.Ε. Αττικής,  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ.11521, Αθήνα,

είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ., καθώς και της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μιας (1) Δ.Υ.ΠΕ. Στην αίτηση του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησης του για κάθε θέση.

 Πληροφορίες στο τηλ.:213 2010400.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-09-2018 (12.00μ.μ.) έως και 21-09-2018 (23.59μ.μ.)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας: Πρόσληψη 11 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας, που εδρεύει στους Δελφούς της Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για την εκτέλεση του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ », ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 21-11-2018, συνολικά δέκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Δελφοί Φωκίδας Στ. Ελλάδας

1ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, Δελφοί Φωκίδας Στ. Ελλάδας

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, Δελφοί Φωκίδας Στ. Ελλάδας

2ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Α Κατεύθυνσης), Δελφοί Φωκίδας Στ. Ελλάδας

2ΔΕ Μαρμαροτεχνίτες (Τήνου), Δελφοί Φωκίδας Στ. Ελλάδας

4ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές-στερεωτικές εργασίες ), Δελφοί Φωκίδας Στ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας  στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας, Δελφοί, Τ.Κ. 330 54, Φωκίδα Στ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Αλτιπαρμάκη Γιώργου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22650 82313 και 22650 82346.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-08-2018 έως και 28-08-2018

Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε.: Πρόσληψη 220 ατόμων

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) Α.Ε., που εδρεύει στο Γαλάτσι της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και Εγκαταστάσεών της εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Βοιωτίας & Φωκίδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά διακοσίων είκοσι (220) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

50 ΔΕ Καταμετρητών, Υπηρεσίες Καταμέτρησης & Ελέγχου Καταναλώσεων (Αθήνα & Πειραιάς) Ν. Αττικής

13ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η/Μ), Ν. Αττικής

2ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, Υπηρεσίες Υδροληψίας Θήβας Ν. Βοιωτίας

6ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η/Μ), Ν. Αττικής

1ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, Υπηρεσίες Υδροληψίας Θήβας Ν. Βοιωτίας

1ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, Υπηρεσίες Υδροληψίας Πρόδρομος Δ. Θηβαίων Ν. Βοιωτίας

2ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, Υπηρεσίες Υδροληψίας Άμφισσας Δ. Δελφών Ν. Φωκίδας

25ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ Κατηγορίας & Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), Υπηρεσίες Μεταφορών (Αθήνα & Πειραιάς) Ν. Αττικής

15ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ + Δ’ Κατηγορίας & Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), Υπηρεσίες Μεταφορών (Αθήνα & Πειραιάς) Ν. Αττικής

2ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ + Ε’ ή (CE) & Δ’ ή (D) Κατηγορίας & Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), Υπηρεσίες Μεταφορών (Αθήνα & Πειραιάς) Ν. Αττικής

21ΔE Yδραυλικών (Βοηθοί Τεχνίτες), Υπηρεσίες Ύδρευσης Αποχέτευσης Ν. Αττικής

77ΥΕ Εργατών, Υπηρεσίες Ύδρευσης Αποχέτευσης Ν. Αττικής

1ΥΕ Εργατών, Υπηρεσίες Υδροληψίας Πρόδρομος Δ. Θηβαίων Ν. Βοιωτίας

2ΥΕ Εργατών, Υπηρεσίες Υδροληψίας Δ. Θηβαίων Ν. Βοιωτίας

2ΥΕ Εργατών, Υπηρεσίες Υδροληψίας Φράγματος Μόρνου, Λιδωρίκι  Δ. Δωρίδας Ν. Φωκίδας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση και μόνο για μία κατηγορία προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και μόνο σε απλό φάκελο μεγέθους Α4, στα Γραφεία της Υπηρεσίας  στη διεύθυνση:

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας, Ωρωπού 156, Τ.Κ. 111 46, Γαλάτσι Αττικής, (τηλ. επικοινωνίας: 210 2144090).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 2144248, 210 2144068, 210 2144077, 210 2144225 & 210 2144461, (Υπηρεσία Προσωπικού).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-08-2018 έως και 31-08-2018

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Πρόσληψη 23 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 12μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ Ψυχολόγων, Ε.Κ.Κ.Α., Αττική

1ΠΕ Κοιν. Διοίκησης με κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία, Ε.Κ.Κ.Α., Αττική

1ΠΕ Μηχανολόγων,  Μηχανολόγων – Μηχανικών/Πολιτικών Μηχανικών/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων/ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ε.Κ.Κ.Α., Αττική

6ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, Ε.Κ.Κ.Α., Αττική

8ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, Ε.Κ.Κ.Α., Αττική

4ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών/Επιμελητών Προνοίας, Ε.Κ.Κ.Α., Αττική.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την έντυπη αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας  στη διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα Αττικής, (υπόψη Γραμματείας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2039722-24.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης: www.ekka.org.gr .

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-08-2018 έως και 07-09-2018

Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δ. Πυλαίας –Χορτιάτη: Πρόσληψη 30 ατόμων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη (Κ.Ε.Π.Α.Π.), που εδρεύει στο Πανόραμα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για τη λειτουργία του Ωδείου και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης & 9μηνης διάρκειας, για τη διδακτική περίοδο 2018-2019, συνολικά τριάντα (30) ατόμων ως Καλλιτεχνικό-Εκπαιδευτικό-Διδακτικό Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΤΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής Νυκτών οργάνων (κιθάρα), 9μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

3ΤΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής Πληκτροφόρα Όργανα (Πιάνο), 9μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Επιμορφωτής/Διδάσκων μουσικής Πνευστών Οργάνων (Φλάουτο), 9μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Επιμορφωτής/Διδάσκων μουσικής Εγχόρδων  Οργάνων (Βιολί), 9μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΤΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής Φιλαρμονικής, 8μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Επιμορφωτής/Διδάσκων μουσικής,  Συνοδοί Πιάνου, (Συνοδεία Χορωδιών),8μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Επιμορφωτής/Διδάσκων μουσικής, Τμήμα Μονωδίας/Μελοδραματικής, 9μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

4ΔΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής Σύγχρονου Τμήματος, 1 θέση ηλεκτρική κιθάρα

1 θέση ακουστική κιθάρα, 1 ντραμς, 1 αρμόνιο, 8μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Επιμορφωτής/Διδάσκων μουσικής, Σχολή Λαϊκής Μουσικής (Μπουζούκι), 8μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Επιμορφωτής/Διδάσκων μουσικής, Θεωρητικά-Σύνθεση, 9μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Επιμορφωτής/Διδάσκων μουσικής, Υποχρεωτικά Θεωρητικά, 9μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες ζωγραφικής, Εικαστικά (Ζωγραφική), 8μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Επιμορφωτής/Διδάσκων Αγιογραφίας, 8μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Επιμορφωτής/Διδάσκων Διακόσμησης, 8μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Λαϊκής Τέχνης, 8μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Επιμορφωτής/Διδάσκων Μπαλέτο, 8μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Παραδοσιακών Χορών, 8μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Επιμορφωτής/Διδάσκων Παραδοσιακών Χορών, 8μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Θεάτρου (Θεατρικό Παιχνίδι), 8μηνη σύμβαση, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας  στη διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Α.Π.), Δημαρχείο ΠυλαίαςΧορτιάτη, 1ος όροφος, Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 552 36, Πανόραμα Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 301099 & 2313 301013. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-08-2018 έως και 31-08-2018, (εργάσιμες ημέρες  09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Λαρισαίων (Δημοτικό Ωδείο Λάρισας): Πρόσληψη 45 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Λαρισαίων, που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισας  της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Ωρομίσθιοι, 9μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων ως Καλλιτεχνικό-Εκπαιδευτικό-Διδακτικό Προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Μαέστρος Συμφωνικών Ορχηστρών Δ.Ω.Λ., Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΠΕ Μαέστρος Γυναικείας Χορωδίας “indonnation”,Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΠΕ Kαθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Πιάνο, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΠΕ Kαθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Πιάνο, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΠΕ Kαθηγητής Μουσικής  με ειδικότητα Βιολί, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΠΕ Kαθηγητής Μουσικής  με ειδικότητα στη Σύνθεση και στα Θεωρητικά, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΠΕ Kαθηγητής Μουσικής  με ειδικότητα Ηλεκτρικής Κιθάρας (jazz & pop), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Kαθηγητής Μουσικής  με ειδικότητα Θεωρητικά, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

2ΤΕ Kαθηγητές Μουσικής  με ειδικότητα Πιάνο-Υποχρεωτικά Θεωρητικά, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Kαθηγητής Μουσικής  με ειδικότητα Πιάνο-Υποχρεωτικά Θεωρητικά, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Kαθηγητής Μουσικής  με ειδικότητα Πιάνο, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Kαθηγητής Μουσικής  με ειδικότητα Ανώτερα Θεωρητικά, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Kαθηγητής Μουσικής  με ειδικότητα Θεωρητικά, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

4ΤΕ Kαθηγητές Μουσικής  με ειδικότητα Κιθάρα, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

2ΤΕ Kαθηγητές Μουσικής  με ειδικότητα Μονωδίας, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

2ΤΕ Kαθηγητές Μουσικής  με ειδικότητα Βιολιού, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Βυζαντινής Μουσικής, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Τρομπέτα, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Βιολοντσέλου, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Κρουστά, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Σαξόφωνου, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Φλάουτου, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Βραχύχορδου-Κιθάρας, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Όμποε, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Ακορντεόν-Υποχρεωτικά Θεωρητικά, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Φαγκότο, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Τρομπόνι, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΔΕ Καθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Ηλεκτρική Κιθάρα, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΔΕ Καθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Παραδοσιακό Λαούτο, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΔΕ Καθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Λαϊκά Όργανα, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΔΕ Καθηγητής Μουσικής με ειδικότητα Βιόλα & Βιολί, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΔΕ Μαέστρος Φιλαρμονικής Δ.Ω.Λ., Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΤΕ Μαέστρος Χορωδιών Δ.Ω.Λ. (Μικτή-Παιδική), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΠΕ Συνοδεία Πιάνου, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

2ΔΕ Μουσικοί Εκτελεστές (Τρομπέτας) Φιλαρμονική, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (Κλαρινέτο) Φιλαρμονική, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (Σαξόφωνο) Φιλαρμονική, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (Τούμπα) Φιλαρμονική, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση (υπόδειγμα στο site: www.dodiolar.com) και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας  στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Λαρισαίων, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλατεία Λαού, Τ.Κ. 412 21, Λάρισα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Μπαντούλη Χρήστου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2410 536886 και 2410 531960.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-08-2018 έως και 03-09-2018, (εργάσιμες ημέρες  09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

«Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας»: Πρόσληψη 32 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (όχι πριν τις 1-11-2018 έως και 31-12-2019), με 5νθήμερη και 8ωρη απασχόληση ημερησίως, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

28ΥΕ Καθαριστές – Καθαρίστριες, Ν.Μ. Καλαμάτας, Αντικάλαμος Καλαμάτας Μεσσηνίας

4ΥΕ Καθαριστές – Καθαρίστριες, Ν.Μ. Καλαμάτας, ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Φιλιατρών Δ. Τριφυλίας Μεσσηνίας.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα υποβληθούν στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία Ιατρικές Εξετάσεις (πιστοποιητικό υγείας).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αντικάλαμος, Τ.Κ. 241 00, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ.κ. Π. Ράλλη & Μ. Βέργη).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 27210 46448 και 27210 46106.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-08-2018 έως και 05-09-2018

«Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας»: Πρόσληψη 17 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για την εστίαση της Ν.Μ. της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (όχι πριν τις 4-11-2018 και όχι πέραν της 31-12-2019), με 5νθήμερη και 8ωρη απασχόληση ημερησίως, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

12ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμοι), Ν.Μ. Καλαμάτας, Αντικάλαμος Καλαμάτας Μεσσηνίας

2ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Βοηθοί Μαγείρων), Ν.Μ. Καλαμάτας, , Αντικάλαμος Καλαμάτας Μεσσηνίας

3ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Λαντζέρηδες), Ν.Μ. Καλαμάτας, , Αντικάλαμος Καλαμάτας Μεσσηνίας.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα υποβληθούν στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία Ιατρικές Εξετάσεις (πιστοποιητικό υγείας).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας  στη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αντικάλαμος, Τ.Κ. 241 00, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ.κ. Π. Ράλλη & Μ. Βέργη).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 27210 46448 και 27210 46106.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-08-2018 έως και 05-09-2018

«Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας»: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τη φύλαξη των χώρων της Ν.Μ. της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (όχι πριν τις 4-11-2018 και όχι πέραν της 31-12-2019), με 5νθήμερη και 8ωρη απασχόληση ημερησίως, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

7ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (Φύλαξη), Ν.Μ. Καλαμάτας, Αντικάλαμος Καλαμάτας Μεσσηνίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας  στη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αντικάλαμος, Τ.Κ. 241 00, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ.κ. Π. Ράλλη & Μ. Βέργη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 27210 46448 και 27210 46106. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-08-2018 έως και 05-09-2018

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων: Πρόσληψη 19 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων, που εδρεύει στη Λαμία της Π.Ε. Φθιώτιδας  της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018>2019 για τα Κέντρα ∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Λαμιέων, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Ωρομίσθιοι, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων ως Καλλιτεχνικό-Εκπαιδευτικό Προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Δάσκαλος, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας

6ΠΕ Νηπιαγωγοί, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας

6ΠΕ Φιλόλογοι, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας

1ΠΕ Καθηγητής Εικαστικών, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας

1ΠΕ Θεατρολόγος, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας

3ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής με ειδικότητα στους Παραδοσιακούς Χορούς, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και όχι ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας  στη διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων, Λεωνίδου 11, Τ.Κ. 351 00, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22310 30730 & 2231022322 και φαξ 22310 37625.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-08-2018 έως και 31-08-2018, (εργάσιμες ημέρες  08.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 5569/27-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
eu-LISA/18/CA/FGIV/10.1 Enterprise Project Management (EMPO) Officer

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eulisa.europa.eu/Job_ Opportunities

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-09-2018

Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 5697/13-08-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
eu-LISA/18/CA/FGIV/14.1

 

Project Manager

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-09-2018

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 822/Γ’/20-07-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών   (3) ατόμων στις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ταχ. διεύθυνση: Μ. Ασίας 75 Τ.Κ. 115 27, Γουδή – Αθήνα, τηλ.: 210 7462003, 210 7462052)

 1)ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Μικροβιολογία»

     Αριθ. Προκήρυξης:  1718028272/18-5-18 /14-5-18, (ΑΔΑ:6ΛΘΖ46ΨΖ2Ν-8Ξ5)

 2)ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Επιδημιολογία-Προληπτική Ιατρική»

     Αριθ. Προκήρυξης:  1718028269/ 18-5-18 /14-5-18, (ΑΔΑ: Ψ91Δ46ΨΖ2Ν-Γ3Ψ)

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Βιολογία-Νευροβιολογία»

     Αριθ. Προκήρυξης:1718028216/ 18-5-18 /14-5-18, (ΑΔΑ: 6Η0Θ46ΨΖ2Ν-0Κ0

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας  με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-10-2018

Πληροφορίες στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής. 

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 839/Γ’/25-07-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών   (3) ατόμων στις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 Α)ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ταχ. διεύθυνση: Κτήριο Θεολογικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη,Τ.Κ.15784,  τηλ.: 210 7275847)

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ Θ΄ ΑΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κανονικό Δίκαιο»

    Αριθ. Προκήρυξης: 1718028686/22-5-18 / 21-5-18, (ΑΔΑ:6Π8446ΨΖ2Ν-Υ8Ω)

 Β)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ταχ. διεύθυνση: Μ. Ασίας 75 Τ.Κ. 115 27, Γουδή-Αθήνα, τηλ.: 210 7462003, 210 7462052)

1) ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Περιγραφική Ανατομική»

     Αριθ. Προκήρυξης:  1718028255/ 18-5-18 /14-5-18, (ΑΔΑ: 6Ι0346ΨΖ2Ν-Σ5Γ)

 2)ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Γενετική»

      Αριθ. Προκήρυξης:  1718028218/18-5-18 /14-5-18, (ΑΔΑ: ΩΒΘΜ46ΨΖ2Ν-Δ24)

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας  με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-10-2018

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των  παραπάνω Τμημάτων.

 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 829/Γ’/24-07-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε   (5) ατόμων στις θέσεις Καθηγητών, ως εξής: 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 2107274247)

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ

 1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοποικιλότητα Οικοσυστημάτων»

       Αριθ. Προκήρυξης:  1718028077 / 17-5-18 / 15-3-18, (ΑΔΑ:ΨΞΥΒ46ΨΖ2Ν-ΒΕ1)

 Β)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ (ταχ. διεύθυνση: Μ. Ασίας 75 Τ.Κ. 115 27, Γουδή-Αθήνα, τηλ.: 210 7462003, 210 7462052)

1)ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική -Αναπτυξιακή Παιδιατρική»

       Αριθ. Προκήρυξης:  1718028207/18-5-18 /14-5-18, (ΑΔΑ: 7Θ9446ΨΖ2Ν-ΗΟΖ) 

2)ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πνευμονολογία)

       Αριθ. Προκήρυξης:  1718028211 /18-5-18 /14-5-18,  (ΑΔΑ: ΩΟΟ146ΨΖ2Ν-ΕΧΠ)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Δερματολογία-Αφροδισιολογία)

       Αριθ. Προκήρυξης: 1718028251/18-5-18 /14-5-18, (ΑΔΑ:Ω1ΔΙ46ΨΖ2Ν-6ΥΡ)

3)ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αγγειοχειρουργική»

       Αριθ. Προκήρυξης: 1718028215/18-5-18 /14-5-18, (ΑΔΑ:ΨΟΜΠ46ΨΖ2Ν-Χ2Τ) 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας  με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-10-2018

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των  παραπάνω Τμημάτων.

Eυρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)/ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΤ.: ΑΔΑ:6Χ8Ψ465ΧΘΨ-ΡXΚ

Η Eυρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), σύμφωνα με το Α.Π. 5717/14-08-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη με απόσπαση στη Γραμματεία του Δικτύου κατά της Γενοκτονίας (Genocide Network Secretariat) ή στη Γραμματεία για τις Κοινές Ομάδας Έρευνας (Joint Investigation Teams Network Secretariat (18/EJ/SNE/02),  ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα. 

Πληροφορίες στους εξής συνδέσμους:

http:www.eurojust.europa.eu/Practitioners/JITs/jitsnetwork/Pages/JITs-network.aspx

http:www.genocidenetwork.eurojust.europa.eu

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της

Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της

Υπηρεσίας του υπαλλήλου, πρέπει να περιέλθουν ηλεκτρονικώς στην Μ.Ε.Α. έως και 28-08-2018 στη διεύθυνση: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-08-2018 (νέα προθεσμία)

 

 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΘΕΣΕΙΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!