Ασκούμενοι Δικηγόροι στο δήμο Αθηναίων (αιτήσεις – δικαιολογητικά)

Ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών να υποβάλλουν την αίτηση τους έως 16/06/2017.

Οι  θέσεις ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων, ορίζονται σε δεκαπέντε (15). Ως ημερομηνία έναρξης της άσκησης διάρκεια έξι (6) μηνών ορίζεται η Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που χορηγεί ο Δήμος Αθηναίων και υποβάλλονται αποκλειστικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, 2ος όροφος.

Ο έλεγχος των αιτήσεων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στη Νομική Διεύθυνση.

Στα αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκούμενου και γ)στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ


Αφήστε μια απάντηση