ασεπ-τρέχουν-141-προσλήψεις-σε-δήμου-1225032
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 01.10.2023 | 13:52

ΑΣΕΠ: “Τρέχουν” 141 προσλήψεις σε Δήμους της Αττικής

Σε προσλήψεις συμβασιούχων για την κάλυψη των εποχικών αναγκών τους, προχωρούν δήμοι της Αττικής.

Δείτε αναλυτικά στην aftodioikisi.gr τις θέσεις που έχουν ανοίξει σε δήμους τις τελευταίες μέρες, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Προσλήψεις 40 ατόμων στο Δήμο Διονύσου (προκήρυξη)

Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη έως σαράντα (40) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών εκμάθησης μουσικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως εννέα (09) μηνών για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου και έως οκτώ (08) μηνών για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τμημάτων του Δήμου, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024.

Προσλήψεις 53 ατόμων στο Δήμο Περιστερίου (προκήρυξη)

Ο Δήμος Περιστερίου γνωστοποιεί την πρόσληψη 53 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 4 θέσεις

ΔΕ Οδηγών – 12 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών – 12 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 25 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον, σύμφωνα με το proson, η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 12134, Περιστέρι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ. Ιωάννας Σαββάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2105701102, 2105701099).

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Γνωστοποιείται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου συνολικά οκτώ (08) ατόµων καλλιτεχνικού, πολιτιστικού προσωπικού & προσωπικού σε προγράµµατα αθλητισµού για την κάλυψη

αναγκών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τοµέα Αθηνών, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση των πολιτιστικών- καλλιτεχνικών τµηµάτων του Νοµικού Προσώπου, του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας και της οργάνωσης αθλητικών τµηµάτων».