ασεπ-προσλήψεις-στο-περιφερειακό-ταμ-380218
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 09.09.2022 | 12:45

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Δείτε την προκήρυξη: