ασεπ-προσλήψεις-8-ατόμων-στο-δήμο-πετρο-38534
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 19.09.2022 | 12:50

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης γνωστοποιεί τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου οχτώ (8) ατόµων στη ∆/νση Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νεολαίας του ∆ήµου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόµενα από αντίτιµο υπό τη µορφή διδάκτρων από τους ωφελούµενους, µε αντικείµενο το έργο: «Λειτουργία τµηµάτωνΥποκριτική, Κινησιολογία, Χορός, Αγιογραφία, Φωτογραφία, Εικαστικά, Κεραµική, Χειροτεχνία, Θέατρο” συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) ή δέκα (10) µήνες, ανάλογα την ειδικότητα.