ασεπ-προσλήψεις-2-ατόμων-στο-δήμο-πατρέ-377490
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 01.08.2022 | 18:00

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων γνωστοποιεί την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 12 μηνων με δυνατότητα παράτασης.