ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για πρόσληψη έξι Γενικών Διευθυντών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Γνωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη για την πλήρωση των κάτωθι έξι θέσεων  ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:

1.  Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

2.  Γενική Διεύθυνση Γεωργίας

3.  Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής

4.  Γενική Διεύθυνση Αλιείας

5.  Γενική Διεύθυνση Τροφίμων

6.  Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ