ασεπ-πόσες-αιτήσεις-υποβλήθηκαν-για-τ-1033460
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 01.02.2024 | 18:45

ΑΣΕΠ: Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν για τις θέσεις Διοικητών νοσοκομείων

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη εκατόν πενήντα δύο (152) θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων, με τετραετή θητεία που δύναται να ανανεώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (ΦΕΚ 183/τ.Α’/3-11-2023), της οποίας η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων έληξε σήμερα Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 (ώρα 14:00), υποβλήθηκαν συνολικά 1048 αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 7 θέσεων Διοικητών και 14 θέσεων Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας, της οποίας η προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων έληξε την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 (ώρα 14:00) υποβλήθηκαν συνολικά 229 αιτήσεις.

Σημειώνεται ότι για τις ανωτέρω Προσκλήσεις έχουν υποβληθεί τουλάχιστον δύο αιτήσεις για κάθε κωδικό θέσης οπότε δεν συντρέχει λόγος παράτασης ή έκδοσης συμπληρωματικής Πρόσκλησης, σύμφωνα με τις παρ. 12 & 13 του άρθρου 4 του Ν.5062/2023 (ΦΕΚ 183/τ.Α’/3-11-2023).