ΑΣΕΠ: Οριστικοποίηση πίνακα αποκλειομένων της προκήρυξης 2Ε/2018

Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄ αριθμ. 933/16.08.2018 Απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ οριστικοποιήθηκε ο πίνακας υποψηφίωνγια τους οποίους διαπιστώνεται έλλειψη τυπικών προσόντων προς πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Επιστημόνων Πληροφορικής» [κωδικός θέσης: 10008], στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Ο πίνακας αποκλειομένων μπορεί να αναζητηθεί στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Με την παραπάνω απόφαση εξετάσθηκαν δύο (2) ενστάσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά του αναρτηθέντος, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, από τις οποίες μία (1) έγινε δεκτή και μία (1) μη δεκτή.

H διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Επιλογής θα συνεχιστεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη (2Ε/2018 – ΦΕΚ 1/τ. Α.Σ.Ε.Π./22.01.2018).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2018


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!