ΑΣΕΠ: Νέες προκηρύξεις για 357 προσλήψεις σε φορείς του δημοσίου και δήμους

Τις νέες προκηρύξεις, μέσω της επίβλεψης του ΑΣΕΠ, για προσλήψεις σε φορείς του δημοσίου και δήμους συνολικά 357 ατόμων, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr

Συνοπτικά:

Ν.Π.Δ.Δ. : «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας ‘’ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ’’» Δ. Δεσκάτης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας ‘’ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ’’»Δ. Δεσκάτης, που εδρεύει στη Δεσκάτη της ΠΕ Γρεβενών της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Οργανισμού με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Μουσική Διδασκαλία», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 8μηνης διάρκειας με αντίτιμο (ωρομίσθιο), συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Καλλιτεχνικός Διευθυντής (Μουσικός), Δημοτικό Ωδείο, Δεσκάτη Γρεβενών

1ΔΕ Καθηγητής Πιάνου & Ανωτέρων Θεωρητικών, Δημοτικό Ωδείο, Δεσκάτη Γρεβενών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας ‘’ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ’’» Δ. Δεσκάτης, Ανδρομάνας 2, Τ.Κ. 512 00, Δεσκάτη Γρεβενών Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Κουλούσιου Αγγελικής).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24623 51122.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-12-2018 έως και 14-12-2018 (14.00μ.μ.)

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας: Πρόσληψη 7 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.,  5μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος & Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου Κορινθίας Πελοποννήσου

3ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος

και Μουσείο Νεμέας/Στάδιο Νεμέας, Νεμέα Κορινθίας Πελοποννήσου

2ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος

και Μουσείο Σικυώνα, Δ. Σικυωνίων Κορινθίας Πελοποννήσου

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος

και Μουσείο Σικυώνα, Δ. Σικυωνίων Κορινθίας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως (09.00π.μ.-13.00μ.μ.), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, Γραμματεία, Αρχαία Κόρινθος, Τ.Κ. 200 07, Κόρινθος Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Ιατράκη Μαριάννας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 27410 32630.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-12-2018 έως και 21-12-2018

 

Ν.Π.Δ.Δ. : «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας»: Πρόσληψη 15 ατόμων

Το ΝΠΔΔ: «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», που εδρεύει στα Γρεβενά της ΠΕ Γρεβενών της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Νοσηλευτής-τρια, Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας Γρεβενών Δ. Μακεδονίας

2ΔΕ Ταμίες, Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας Γρεβενών Δ. Μακεδονίας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Χιονοστρωτήρας), Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας Γρεβενών Δ. Μακεδονίας

10ΥΕ Εργάτες-τριες Γενικών Καθηκόντων, Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας Γρεβενών Δ. Μακεδονίας

1ΥΕ Καθαριστής-τρια, Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας Γρεβενών Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης», Γραφείο Διοίκησης του ΕΧΚ Βασιλίτσας, Τ.Θ.55, Τ.Κ. 511 00, Γρεβενά Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Θωμά Καραγιάννη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24623 53530.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-12-2018 έως και 17-12-2018

Δήμος Τυρνάβου: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Τυρνάβου, που εδρεύει στον Τύρναβο της ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη στις 13-12-2018 με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου, Τύρναβος Λάρισας Θεσσαλίας

6ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας-Συνοδοί Απορριμματοφόρου, Τύρναβος Λάρισας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Τυρνάβου, Γραφείο Προσωπικού, Σταύρου Καράσσου 1, Τ.Κ. 401 00, Τύρναβος Λάρισας Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Γρηγοριάδου Μαρίας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24923 50127.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2018

 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.,  5μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

7ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Θεσσαλονίκη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Λ. Στρατού 2, Τ.Κ. 500 13, Θεσσαλονίκη, Κ. Μακεδονίας,

(υπόψη κ. Μαρίας Λαμπριανού ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 306400.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-12-2018 έως και 14-12-2018

 

Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

To Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)/Μηχανικών που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του διδακτικού έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη  Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ως εξής:

1 Μηχανικός Α’ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού και ελλείψει αυτών με τα απαιτούμενα προσόντα, Μηχανολόγο Μηχανικό και ελλείψει αυτών Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό.

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του αριθμού του προσωπικού που προκηρύσσει σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται από το ΚΕΣΕΝ/Μ χωρίς αυτό να εγείρει καμία απαίτηση από τους υποψηφίους.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)/Μηχανικών, Φλέμινγκ 43, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Πειραιά.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4810615 και 210 4810316 (εργάσιμες ημέρες & ώρες) & στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-12-2018 (15.30μ.μ.)

 

Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

To Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)/Μηχανικών που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του διδακτικού έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη  Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ως εξής:

Μέχρι 2 Ηλεκτρολόγοι-Μηχανικοί

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του αριθμού του προσωπικού που προκηρύσσει σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται από το ΚΕΣΕΝ/Μ χωρίς αυτό να εγείρει καμία απαίτηση από τους υποψηφίους.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)/Μηχανικών, Φλέμινγκ 43, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Πειραιά.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4810615 και 210 4810316 (εργάσιμες ημέρες & ώρες) & στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-12-2018 (15.30μ.μ.)

 

Ν.Π.Δ.Δ. : «Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» Δ. Γλυφάδας: Πρόσληψη 21 ατόμων

Το ΝΠΔΔ: «Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» (Κ.Α.Π.ΠΑ.) Δ. Γλυφάδας, που εδρεύει στη Γλυφάδα της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,

για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο), περιόδου 2018-2019 (Γενικά και Ειδικά προγράμματα), τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την περίοδο 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή, Γλυφάδα Αττικής

9ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα  Μ.Λ.Α. Η ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Η ΓΥΜΝΑΣΙΚΗ Η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΒΑΡΗ, Γλυφάδα Αττικής

2ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα  στον Κλασικό Αθλητισμό, Γλυφάδα Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα  στην Καλαθοσφαίριση, Γλυφάδα Αττικής

2ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα  στην Αντισφαίριση, Γλυφάδα Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα  στην Πετοσφαίριση, Γλυφάδα Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα  στο Τζούντο, Γλυφάδα Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα  στο Ποδόσφαιρο, Γλυφάδα Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα  στη Ρυθμική Γυμναστική, Γλυφάδα Αττικής

2ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στους Παραδοσιακούς Χορούς, Γλυφάδα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής και με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» (Κ.Α.Π.ΠΑ.) Δ. Γλυφάδας, Β.Τσιτσάνη και Καραϊσκάκη 34, Τ.Κ. 166 75, Γλυφάδα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-12-2018 έως και 14-12-2018(08.30π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση Τεχνολογιών 5G-IoT για την Ορθολογική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων στην Αγροτική Παραγωγή», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σωτήριο Γούδο, επίκουρο καθηγητή του τμήματος Φυσικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για χρονικό διάστημα έως τις 03-03-2021, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος με σύμβαση έως 03-03-2021, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη πιλοτικού δικτύου LoRa (EE4 & EE5)

– Μετρήσεις χαρακτηριστικών κεραίας (ΕΕ2 & ΕΕ5)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Φυσικός

-Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ραδιοηλεκτρολογίας

-Επαγγελματική ή / και ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε Ηλεκτρομαγνητικές Μετρήσεις & την Ανάπτυξη Δικτύου Τηλεμετρίας.

1 Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος με σύμβαση έως 03-06-2020, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Προσομοίωση τηλεπικοινωνιακών δικτύων (ΕΕ3)

Ανάπτυξη αλγορίθμου βελτιστοποίησης κεραίας σε περιβάλλον προγραμματισμού Java(EE2)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Φυσικός.

– Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ραδιοηλεκτρολογίας

– Επαγγελματική ή / και ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε ανάπτυξη λογισμικού σε περιβάλλον Java.

1 Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος με σύμβαση έως και 03-06-2020, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Σχεδίαση και βελτιστοποίηση πολυσυχνοτικής κεραίας για ασύρματη συγκομιδή ενέργειας (ΕΕ2)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Φυσικός.

– Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ραδιοηλεκτρολογίας

– Επαγγελματική ή / και ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε σχεδίαση κεραιών.

1 Φυσικός με σύμβαση έως και 03-06-2020, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη αλγορίθμου βελτιστοποίησης κεραίας σε περιβάλλον προγραμματισμού Matlab (ΕΕ2)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Φυσικός.

– Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ραδιοηλεκτρολογίας (η ιδιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου τμήματος)

– Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Matlab.

(Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και εφόσον από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία θα συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

 1 Φυσικός με σύμβαση έως και 03-06-2020, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Σχεδίαση κυκλώματος ανόρθωσης για ασύρματη συγκομιδή ενέργειας. (ΕΕ2)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Φυσικός.
  • Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ραδιοηλεκτρολογίας

(η ιδιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου τμήματος)

  • Αποδεδειγμένη γνώση τουλάχιστον ενός εκ των πακέτων λογισμικού σχεδίασης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων: OrCAD, HSpice, MultiSim, ADS

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και εφόσον από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία θα συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

 1 Φυσικός με σύμβαση έως και 03-06-2020, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 Ανάπτυξη αλγορίθμου βελτιστοποίησης κεραίας σε περιβάλλον προγραμματισμού Matlab (ΕΕ2)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Φυσικός.

– Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ραδιοηλεκτρολογίας

(η ιδιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου τμήματος)

– Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Matlab.

(Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και εφόσον από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία θα συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

 1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Υλοποίηση εξελικτικού αλγορίθμου σε περιβάλλον προγραμματισμού Matlab.(ΕΕ2)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ

– Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ραδιοηλεκτρολογίας

(η ιδιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου τμήματος)

– Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Matlab.

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και εφόσον από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία θα συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κτίριο Τμήματος Φυσικής, 4ος όροφος, Δυτική Πτέρυγα, Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών, Γραφείο 16, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας  και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του Έργου.

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.:  2310 998392, ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.: 2310 994009 & 2310 994082.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 18-12-2018, (14.00μ.μ.)

 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,  που εδρεύει στην Καλλιθέα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «NutriShield. Fact-based personalised nutrition for the young» με κωδικό ΚE 443, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των Horizon 2020, Research Executive Agency, H2020-SFS-2018-2020/H2020-SFS-2018-1 (G.A No 818110),ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου, 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της διάρκειας απασχόλησης έως τη λήξη του έργου, δηλαδή 31-10-2022, με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας και των εργασιών του προγράμματος ανωτέρου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Διαιτολόγος-Διατροφολόγος με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, Χαροκόπειο, Καλλιθέα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στη δημιουργία πρωτοκόλλων κλινικών παρεμβάσεων για διάφορες ομάδες πληθυσμού, η επεξεργασία, η ανάλυση και η σύνθεση δεδομένων διατροφικής αξιολόγησης, καθώς και η συγγραφή σχετικών αναφορών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Διαιτολογίας- Διατροφής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Τμήματος της αλλοδαπής (με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ),

– Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχου Τμήματος της αλλοδαπής (με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ) στη Διαιτολογία- Διατροφή,

– Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στην αξιολόγηση και ανάλυση διατροφικών συνηθειών,

– Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,

– Αποδεδειγμένο συγγραφικό έργο με τη δημοσίευση ερευνητικών άρθρων συναφών με το αντικείμενο της Διαιτολογίας-Διατροφής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά,

-Τακτοποιημένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, οι άρρενες.

1ΠΕ Διαιτολόγος-Διατροφολόγος με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, Χαροκόπειο, Καλλιθέα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στη δημιουργία πρωτοκόλλων κλινικών παρεμβάσεων για διάφορες ομάδες πληθυσμού, η επεξεργασία δεδομένων διατροφικής αξιολόγησης και η συγγραφή σχετικών αναφορών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Διαιτολογίας- Διατροφής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Τμήματος της αλλοδαπής (με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ),

-Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχου Τμήματος της αλλοδαπής (με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ) στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας,

– Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στην αξιολόγηση και ανάλυση διατροφικών συνηθειών,

– Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,

-Αποδεδειγμένο συγγραφικό έργο με τη δημοσίευση ερευνητικών άρθρων συναφών με το αντικείμενο της Διαιτολογίας-Διατροφής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά,

-Τακτοποιημένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, οι άρρενες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά με οποιοδήποτε τρόπο (Δευτέρα έως και Παρασκευή, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.), στην ταχ. διεύθυνση:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο, Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα Αττικής.

Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το έργο, η θέση και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία αφορούν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου ατόμου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 Πληροφορίες στο 210 9549265 (κ. Μ. Μαλλίδου, Δευτέρα έως και Παρασκευή, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: έως και 19-12-2018 (12.00μ.μ.)

 

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο: Πρόσληψη  5 ατόμων

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 22, Τ.Κ. 106 75, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ.κ. Καρδαρά Σ., Α. Χατζή, Ε. Μπόνου).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2139507 & 213 2139514.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-12-2018 έως και 14-12-2018

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας: Πρόσληψη 9 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων  Ημαθίας, που εδρεύει στη Βέροια της ΠΕ Ημαθίας  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.,  5μηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος

και Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών, Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών Βέροιας Ημαθίας

5ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος

και Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών, Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών Βέροιας Ημαθίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 591 32, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Αποστολίδου Βασιλικής).

Πληροφορίες στα τηλ.: 23310 29737, 23310 22145 & 23310 72138.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-12-2018 έως και 14-12-2018

 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Πύδνας-Κολινδρού: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Πύδνας-Κολινδρού, που εδρεύει στον Κολινδρό της ΠΕ Πιερίας  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, ωρομίσθιας-πλήρους απασχόλησης, συνολικά έξι (6) ατόμων, Καλλιτεχνικού – Διδακτικού Προσωπικού (Καθηγητών Μουσικής) στις Φιλαρμονικές Σχολές και στις Δημοτικές Χορωδίες, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Καθηγητής Πιάνου, Μουσική Σχολή Αιγινίου Δ. Πύδνας-Κολινδρού Πιερίας Κ. Μακεδονίας

1 Καθηγητής Κλασικής Κιθάρας, Μουσική Σχολή Αιγινίου Δ. Πύδνας-Κολινδρού Πιερίας Κ. Μακεδονίας

1 Καθηγητής Κλασικών και Παραδοσιακών Κρουστών, Μουσική Σχολή Αιγινίου Δ. Πύδνας-Κολινδρού Πιερίας Κ. Μακεδονίας

2 Μουσικοί Φιλαρμονικής Σχολής, Μουσική Σχολή Αιγινίου Δ. Πύδνας-Κολινδρού Πιερίας Κ. Μακεδονίας

1 Καθηγητής Θεωρητικής Μουσικής, Μουσική Σχολή Αιγινίου Δ. Πύδνας-Κολινδρού Πιερίας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Πύδνας-Κολινδρού, Πλατεία Ν. Λούση 14, Τ.Κ. 600 61, Κολινδρός Πιερίας Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Μεταλλίδη Γεώργιου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 23533 50222, 23533 50224 & 23533 50302.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-12-2018 έως και 14-12-2018, (Δευτέρα έως και Παρασκευή, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Δήμος Λεβαδέων: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Λεβαδέων, που εδρεύει στη Λιβαδειά της ΠΕ Βοιωτίας  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους κατά την περίοδο 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Φ. Αγωγής οποιασδήποτε ειδικότητας, Λιβαδειά Βοιωτίας Στ. Ελλάδας

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή, Λιβαδειά Βοιωτίας Στ. Ελλάδας.

Οι προσληφθέντες, θα απασχοληθούν σε όποιες δημοτικές ενότητες του Δήμου του

υποδειχθούν.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής και με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ.  διεύθυνση:

Δήμος Λεβαδέων, Δημοτικό Κατάστημα, Σοφοκλέους 15, Τ.Κ. 321 31, Λιβαδειά Στ. Ελλάδας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 22613 50833 (Γραφείο Προσωπικού) & 22613 50834, 22613 50888, φαξ: 22613 50831,(αρμόδιος Προγραμμάτων κ. Βασίλειος Αναστασίου),

email: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-12-2018 έως και 14-12-2018 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Ν.Π.Ι.Δ. «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης»: Πρόσληψη 130 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ή σύμβαση μίσθωσης έργου έως 4 μήνες, συνολικά εκατόν τριάντα (130) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Βοηθός Ελληνικού Προγράμματος/ Συντονιστής Περιφ. Εκδηλώσεων με 4μηνη σύμβαση, ΑΘΗΝΑ

2ΠΕ Βοηθοί Προγράμματος με 4μηνη σύμβαση, ΑΘΗΝΑ

1ΠΕ Βοηθός Προγράμματος/Επιμέλεια Κειμένων με 4μηνη σύμβαση, ΑΘΗΝΑ

1ΠΕ Βοηθός Προγράμματος/Προεπιλογή Ταινιών με 4μηνη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4ΠΕ Βοηθοί Προγράμματος/Παρουσιάσεις με 10ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Κλητήρας Τμήματος Προγράμματος  με σύμβαση 1 μηνός, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΤΕ Βοηθός Τμήματος Φιλοξενίας  με 2μηνη σύμβαση, ΑΘΗΝΑ

1ΔΕ Υπεύθυνος Κίνησης Φιλοξενουμένων  με σύμβαση 1 μηνός, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12ΔΕ Βοηθοί Φιλοξενίας Οδηγοί  με 13ήμερη σύμβαση , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2ΔΕ Βοηθοί Φιλοξενίας- Υποδοχή Διαπιστεύσεις  με 10ήμερη σύμβαση , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΠΕ Βοηθός Οργάνωσης Εκδηλώσεων  με 2μηνη σύμβαση , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Βοηθός Οργάνωσης Εκδηλώσεων – Παραγωγή Εκδηλώσεων με 45νθήμερη σύμβαση , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΤΕ Συντονιστής Πωλητηρίων CINEKARTA F/INFO DESKS με 45νθήμερη σύμβαση , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8ΔΕ Βοηθoί Πωλητηρίων CINEKARTA F/INFO DESKS με 12ήμερη σύμβαση , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Κλητήρας Τμήματος Οργάνωσης Εκδηλώσεων-Δημοσίων Σχέσεων με 25ήμερη σύμβαση , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής –Οργάνωση Λειτουργίας Αποθήκης Υλικού με σύμβαση 1 μηνός, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής – Οδηγός με 20ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής – Βοηθός Αποθήκης Υλικού με 14ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής – Συντονιστής Συναρμολόγησης Επίπλων με 10ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής –Υπεύθυνος Παρακολούθησης Συνεργείων Καθαριότητας & Φύλαξης με 14ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6ΔΕ Βοηθοί Παραγωγής –Μεταφορείς με 10ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος με 25νθήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Βοηθός Ηλεκτρολόγος με 25νθήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΠΕ Δημοσιογράφος-Βοηθός Γραφείου Τύπου με 4μηνη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΠΕ Συντονιστής Γραφείου Ξένου Τύπου με 4μηνη σύμβαση, ΑΘΗΝΑ

1ΠΕ Υπεύθυνος Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με 2μηνη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΠΕ Βοηθός Ελληνικού & Ξένου Γραφείου Τύπου με 30ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2ΔΕ Βοηθοί Γραφείου Τύπου – Ρεπόρτερ με 10ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Βοηθός Γραφείου Τύπου – Αίθουσα Τύπου με 10ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΠΕ Βοηθός Γραφείου Τύπου – Μεταφραστής με 10ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Συντονιστής Διανομής Υλικού-Τσαντών με 8ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Συντονιστής Διανομής Υλικού & Τσαντών με 8ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Βοηθός Τμήματος Βραβείου Κοινού με  σύμβαση 1 μηνός, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2ΔΕ Βοηθοί Τμήματος Εθελοντισμού με  45νθήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΠΕ Βοηθός Πληροφορικής με 2μηνη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5ΔΕ Βοηθοί Πληροφορικής με  17ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8ΔΕ Εξυπηρέτηση Κοινού-Ταμίες-Τηλεφωνικό Κέντρο με  11ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5ΔΕ Εξυπηρέτηση Κοινού-Ταμίες-Τηλεφωνητές με  15νθήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Εξυπηρέτηση Κοινού-Ταμίας-Τηλεφωνητές με  45νθήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Συντονιστής Αγοράς με  2μηνη σύμβαση, ΑΘΗΝΑ

1ΔΕ Υπεύθυνος Παραγωγής Αγοράς με  2μηνη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής Αγοράς με  2μηνη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΠΕ Βοηθός PITCING FORUM με  2μηνη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2ΔΕ Βοηθοί Αγοράς-Υποδοχή με  10ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Υπεύθυνος Ψηφιοποίησης Αγοράς με 2μηνη σύμβαση, ΑΘΗΝΑ

1ΠΕ Διαχειριστής Αναφορών Τμήματος με σύμβαση 1 μηνός, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2ΠΕ Βοηθοί Αγοράς – Γραφείο Υποστήριξης Ελληνικών Ταινιών με 20ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΠΕ Συντονιστής Κίνησης Ταινιών με 2μηνη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Βοηθός Κίνησης Ταινιών με 2μηνη σύμβαση, ΑΘΗΝΑ

1ΔΕ Μηχανικός-Βοηθός Ελέγχου Ταινιών με 2μηνη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Μηχανικός-Βοηθός Ελέγχου Ταινιών-Βοηθός Κίνησης Ταινιών με 2μηνη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Τεχνικός Μηχανικός Προβολής με 2μηνη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Τεχνικός Μηχανικός Προβολής με 45ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7ΔΕ Μηχανικοί με 40ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2ΔΕ Τεχνικοί -Μηχανικοί Προβολής Ψηφιακών Προβολών με 15νθήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ΔΕ Κλητήρας Τμήματος Κίνησης Ταινιών με 20ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

20ΔΕ Ελεγκτές Εισιτηρίων με 11ήμερη σύμβαση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Από 1 έως 10 Μαρτίου 2019, που θα διεξαχθεί το 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση (ανηρτημένη στο site του ΦΕΣΤΙΒΑΛ www.filmfestival.gr) και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά και στην συνέχεια να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στις ταχ.  διευθύνσεις:

ΝΠΙΔ «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης», Διονυσίου Αεροπαγίτου 7, 2ος όροφος, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα Αττικής,

είτε

ΝΠΙΔ «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης», Πλατεία Αριστοτέλους 10, 6ος όροφος, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση εργασίας (έναν κωδικό θέσης από τη στήλη του πίνακα).

 Πληροφορίες στα τηλ.: +30 210 8706000, φαξ: +30 210 6448143 (ΑΘΗΝΑ),

 τηλ.: +30 2310 378400, φαξ: +30 2310 285759 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-12-2018

(Δευτέρα έως και Παρασκευή, 10.00π.μ.-17.00μ.μ.)

 

«Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Δ. Τριφυλίας»: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Δ. Τριφυλίας», που εδρεύει στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας της ΠΕ Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την λειτουργία των προγραμμάτων «Άθλησης για όλους» και συγκεκριμένα για τα γενικά προγράμματα: α) Παιδί και Αθλητισμός β) Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία γ) Άσκηση στην τρίτη ηλικία δ) Άσκηση ενηλίκων ε) Άθληση και Γυναίκα ζ) Άσκηση στην προσχολική ηλικία και ειδικό πρόγραμμα Άσκηση ΑΜΕΑ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με ωριαία αποζημίωση, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΠΕ Φ. Αγωγής, Δ. Τριφυλίας Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Η διάρκεια κάθε μονάδας άθλησης είναι 60 λεπτά. Η συχνότητα των μονάδων άθλησης είναι 3 φορές την εβδομάδα, σε διαφορετικές ημέρες η κάθε μία.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά περιγράφονται στη με αρ. 187200/13385/1259/891 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί «Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ 1774/Β΄/17-06-2016), στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ.  διεύθυνση:

«Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Δ. Τριφυλίας», Μυρέϊκα Τ.Κ. 245 00, Κυπαρισσία Μεσσηνίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Σκλάβου Ελπίδας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 27610 22255.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-12-2018 έως και 17-12-2018

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πρότυπου Κέντρου Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Εργάτες-τριες Χειρώνακτες), Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Βλάστης Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Κοζάνης, ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. κ. Ζιάκα Βαΐας ή Σταθοπούλου Μαρίας).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 24613 50156 & 24613 50117.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-12-2018 έως και 17-12-2018

 

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου» (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.), που εδρεύει στον Πολύγυρο της ΠΕ Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ζερβοχωρίων και Ανθεμούντας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου για το σχολικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-12-2019 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με ημιαπασχόληση (Δευτέρα –Παρασκευή, 4ωρη, 5νθήμερη απασχόληση), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Παιδαγωγοί, ΚΕΔΗΠΟ για τη στελέχωση της Δομής του ΚΔΑΠ Ανθεμούντας

2ΠΕ Παιδαγωγοί, ΚΕΔΗΠΟ για τη στελέχωση της Δομής του ΚΔΑΠ Ζερβοχωρίων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση

(υπογεγραμμένη όπου να αναφέρεται ξεκάθαρα το αντικείμενο και ο κωδικός της θέσης)

με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μέσα σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου» (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.), Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ. 631 00, Πολύγυρος Χαλκιδικής Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Χατζούδη Μαργαρίτας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.polygyros.gr  ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου στην ανωτέρω ταχ. διεύθυνση.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23710 24731.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-12-2018 έως και 17-12-2018,

(καθημερινά, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 2293 και τίτλο «Έσοδα Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής», το οποίο χρηματοδοτείται από έσοδα διενέργειας πειραμάτων και δωρεών και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κ. Νικόλαος Νικητέας Καθηγητής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 6μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Φροντιστής Πειραματόζωων με πλήρη απασχόληση, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας ΄΄Ν.Σ.ΧΡΗΣΤΕΑΣ’’, Ιατρική Σχολή, Κτήριο 17, Αγίου Θωμά 15β, Γουδί

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Καθαριότητα και επιστασία του οίκου ζώων εργαστηρίου, αναπαραγωγή, απογαλακτισμό κωδικοποίηση, χορήγηση φαρμάκων και ουσιών σε πειραματόζωα, συμμετοχή σε πειραματικά χειρουργεία (νάρκωση, διασωλήνωση, ευθανασία, λήψη βιολογικών υγρών, λήψη οργάνων), σε πειραματόζωα (μύες, επίμυες, κονίκλους, χοίρους και βοοειδή). Συμμετοχή στην άσκηση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Πειραματικού Χειρουργείου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

-Εμπειρία στην Φροντίδα πειραματόζωων, (καθαριότητα, αναπαραγωγή απογαλακτίσμο κωδικοποίηση, χορήγηση φαρμάκων και ουσιών σε πειραματόζωα) και εμπειρία σε πειραματικά χειρουργεία (νάρκωση, διασωλήνωση, ευθανασία, λήψη βιολογικών υγρών, λήψη οργάνων), σε μύες, επίμυες, κονίκλους, χοίρους και βοοειδή) 12 μηνών.

1ΔΕ Παρασκευαστής με πλήρη απασχόληση, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας ΄΄Ν.Σ.ΧΡΗΣΤΕΑΣ’’ Ιατρική Σχολή, Κτήριο 17, Αγίου Θωμά 15β, Γουδί

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Υποστήριξη του Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας σε ζητήματα παρασκευαστικών εργασιών (π.χ. Αιμοληψίες σε πειραματόζωα. Κωδικοποίηση βιολογικών υγρών και ιστών. Μέτρηση βιοχημικών, μικροβιολογικών και ανοσολογικών παραμέτρων σε βιολογικά υγρά η ιστούς πειραματόζωων. Συμμετοχή στην άσκηση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στο Βιοχημικό, Μικροβιολογικό, Ανοσολογικό Εργαστήριο του Πειραματικού Χειρουργείου)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

– Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης από Ιδιωτικό ή Δημόσιο ΙΕΚ, Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Βιοχημικού – Μικροβιολογικού Εργαστήριου

– Εμπειρία σε αιμοληψίας σε πειραματόζωα (μύες, επίμυες, κονίκλους, χοίρους και βοοειδή), στην κωδικοποίηση βιολογικών υγρών και ιστών, στην μέτρηση βιοχημικών, μικροβιολογικών και ανοσολογικών παραμέτρων σε βιολογικά υγρά ή ιστούς πειραματόζωων για 24 μήνες.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου/κας…………….

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 093280/2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 2293,

είτε αυτοπροσώπως  σε μία (1) από τις παρακάτω ταχ. διευθύνσεις:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή

Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή,

είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, 

Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 18-12-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΤΙΚ46ΨΖ2Ν-Ο37/document   

«Νομικό Συμβούλιο του Κράτους»: Πρόσληψη 56 ατόμων

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) του Υπουργείου Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει Διαγωνισμό για την πρόσληψη συνολικά πενήντα έξι (56) ατόμων ως Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι.

 Ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 25η Φεβρουαρίου 2018.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Κεντρική Υπηρεσία, Γραμματεία, 7ος όροφος, Ακαδημίας 68 & Χαριλάου Τρικούπη, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2121782.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  14-12-2018 έως και 14-02-2018 (10 πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη του Διαγωνισμού).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ν.Σ.Κ.: http://www.nsk.gov.gr

Δήμος Σουλίου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Σουλίου, που εδρεύει στην Παραμυθιά της ΠΕ Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης δέκα (10) γενικών προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους περιόδου 2018-2019 του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 31-07-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Φ. Αγωγής, Δ. Σουλίου, Παραμυθιά Θεσπρωτίας Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Σουλίου, Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Τ.Κ. 462 00, Παραμυθιά Θεσπρωτίας Ηπείρου, (υπόψη κ. Μαραζόπουλου Αθ.).

Το Έντυπο αίτησης διατίθεται από την υπηρεσία ή στην ιστοσελίδα www.dimossouliou.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26663 60132.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-12-2018 έως και 21-12-2018

 

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, που εδρεύει στην Αλίαρτο της ΠΕ Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2018-2019 του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 30-6-2019, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Προπόνηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Αλίαρτος Βοιωτίας

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στους Αθλητικούς Δρόμους-Στίβος, Αλίαρτος Βοιωτίας

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στους Παραδοσιακούς Χορούς, Αλίαρτος Βοιωτίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Πρωτόκολλο, Λεωφόρος Αθηνών, Τ.Κ. 320 01, Αλίαρτος Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22683 50214.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  08-12-2018 έως και  17-12-2018, (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων  Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της ΠΕ Λέσβου  της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες» της Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγιάσου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.,  22μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Αγιάσος Λέσβου Β. Αιγαίου

1ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Αγιάσος Λέσβου Β. Αιγαίου

2ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες, Αγιάσος Λέσβου Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη Β. Αιγαίου (υπόψη κ. Παχού Ευφροσύνης).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 22087 και FAX: 22510 20745 & 22510 37414.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-12-2018 έως και 12-12-2018 (15.00μ.μ.)

 

Δήμος  Ιωαννιτών: Πρόσληψη 24 ατόμων

Ο Δήμος Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας Ηπείρου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (δίπλωμα Γ’ Κατηγορίας), Δ. Ιωαννιτών, Ιωάννινα Ηπείρου

20ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Αποκομιδή Απορριμμάτων), Δ. Ιωαννιτών, Ιωάννινα Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ιωαννιτών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, 2ος όροφος, Καπλάνη 7, Τ.Κ. 454 44, Ιωάννινα Ηπείρου, (υπόψη κ. Καραγιάννη Παναγιώτη).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26513 61346.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-12-2018 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

 

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας: Πρόσληψη 3 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής και στην Καλαμαριά της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης «Ανάδειξη του Σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-03-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της μέχρι το τέλος του έργου, συνολικά τριών (3) ατόμων – Επιστημονικού Προσωπικού & Τεχνιτών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και

ανάδειξη μνημείων, Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες, Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, Γραμματεία, Ναυαρίνου 28, Τ.Κ. 551 31, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Σελεπίδου Χρυσούλας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 410185.

 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-12-2018 έως και 12-12-2018

 

Ν.Π.Δ.Δ.: «Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής»  Δήμου Ελευσίνας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το ΝΠΔΔ: «Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής» (Π.Α.Κ.Π.Π.Α.)  Δ. Ελευσίνας, που εδρεύει στην Ελευσίνα της ΠΕ Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019 με ωριαία αποζημίωση, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Φ. Αγωγής Γενικών Προγραμμάτων, ΠΑΚΠΠΑ, Ελευσίνα Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής Ειδικών Προγραμμάτων, ΠΑΚΠΠΑ, Ελευσίνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή Εταιρία Ταχυμεταφοράς, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής» (ΠΑΚΠΠΑ) Δήμου Ελευσίνας, Κίμωνος 11 & Παγκάλου, Τ.Κ. 192 00, Ελευσίνα Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ. 210 5565619 (κ. Βουκουβαλίδης Κλεάνθης).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-12-2018 έως και 14-12-2018,(09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Τρικκαίων: Πρόσληψη 14 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)  Δ. Τρικκαίων, που εδρεύει στα Τρίκαλα της ΠΕ Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Λογιστικής, ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας

1ΤΕ Μηχανικός Αυτοματισμού, ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας

1ΤΕ Μηχανικός Τοπογραφίας & Πληροφορικής, ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας

4ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί, ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας

2ΔΕ Οδηγοί Φορτηγού (Γ’ (C) Κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας

2ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας-Φορτωτής), ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας

2ΥΕ Εργάτες Βιολογικού Καθαρισμού & Αντλιοστασίων Ακαθάρτων, ΔΕΥΑ Τρικκαίων, Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Τρικκαίων, Διοικητική Υπηρεσία, Ασκληπιού 35, Τ.Κ. 421 00, Τρίκαλα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Σωτήρη Απόχα).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 24310 76312, 24310 76711, 24310 76712 &  24310 76713.

 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-12-2018 έως και 18-12-2018

 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το  Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Κέρκυρα της Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1396/Γ’/26-11-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α) ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Γραμματεία, Παλαιό Φρούριο, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων, τηλ.: 26610 87524, (αρμόδια κ. Δημητρούλα Κουρκούλου), email: [email protected]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9237, ΑΔΑ: Ω5ΟΣ46Ψ8ΝΨ-ΠΨΖ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μουσική Παιδαγωγική».

Β)ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Γραμματεία, Πλατεία Τσιριγώτη 7, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων, τηλ.: 26610 87763-1-0, (αρμόδια κ. Ελένη Λάσκαρι), email: [email protected]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9238, ΑΔΑ: ΩΙ7Τ46Ψ8ΝΨ-8ΙΞ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογίες Λογισμικού».

Γ)ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, Γραμματεία, Πλατεία Τσιριγώτη 7, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων, τηλ.: 26610 87860-1-3, (αρμόδια κ. Νίκη Αλεβιζάκη), email: [email protected]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9239, ΑΔΑ: Ω8ΘΛ46Ψ8ΝΨ-O1K

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ζωγραφική με εξειδίκευση στην Τρισδιάστατη Κινούμενη Ψηφιακή Αναπαράσταση (3D ANIMATION)».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους για εκλογή ή εξέλιξη με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών «ΑΠΕΛΛΑ»: http://apella.minedu.gov.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-12-2018 έως και 06-01-2019

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, που εδρεύει στην Σπάρτη της ΠΕ Λακωνίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.,  5μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος & Μουσείο Μυστρά Σπάρτης Λακωνίας Πελοποννήσου

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Μνημεία περιοχής Γερακίου Ευρώτα Λακωνίας Πελοποννήσου

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης Βοιών Λακωνίας Πελοποννήσου

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος & Μουσείο Μυστρά Σπάρτης Λακωνίας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Αγησιλάου 59, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη Λακωνίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Νικολάου Παπαστρατάκου).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 27310 81128 & 27310 25363.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-12-2018 έως και 19-12-2018

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΗΜΟΙ, ΑΣΕΠ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!