ΑΣΕΠ: Νέα πρόσκληση για την προκήρυξη 6Κ/2018

ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, ορίζεται στην προκήρυξη 6Κ/2018 (ΦΕΚ17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ επί τη βάσει των «ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», οι υποψήφιοι/-ες που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποβάλλονται σε Υγειονομικές εξετάσεις και εν συνεχεία σε Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Λόγω αποκλεισμού σημαντικού αριθμού γυναικών υποψηφίων στις διενεργηθείσες, κατά το προηγούμενο έτος, αθλητικές δοκιμασίες και προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος από την οικεία προκήρυξη αριθμός διοριστέων γυναικών (35 θέσεις), το Α.Σ.Ε.Π., με την υπ’ αρ. 197/23-03-2020 απόφασή του, διενήργησε αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων όλων των γυναικών υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένες στον Β΄ επικουρικό πίνακα κατάταξης των ως άνω κλάδων, ήτοι συνολικά εξακοσίων ενενήντα μίας (691) υποψηφίων, και ακολούθως κατήρτισε τον «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ», ο οποίος περιλαμβάνει εξακόσιες δεκαοκτώ (618) γυναίκες υποψήφιες οι οποίες πληρούν τα προβλεπόμενα προσόντα των οικείων κλάδων και ως εκ τούτου δύναται να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις για τη διαπίστωση της υγειονομικής τους καταλληλότητας για την άσκηση των καθηκόντων των προκηρυχθεισών θέσεων.

Σύμφωνα με τις υπ΄ αρ. 30/09-06-2020 (θέμα 3ο) και 31/02-07-2020 (θέμα 2ο και 3ο) αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής Πρακτικών Δοκιμασιών οι ως άνω υποψήφιες, οι οποίες καλούνται σε υγειονομικές εξετάσεις, περιλαμβάνονται στον ως κατωτέρω «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στα Καταστήματα (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) του Α.Σ.Ε.Π. Ειδικότερα, καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών ήτοι από 4 Ιουλίου 2020 έως και 23 Ιουλίου 2020 να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Προκήρυξη 6Κ/2018
Ειδική Επιτροπή Πρακτικών Δοκιμασιών
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. «δελτίο υγειονομικής εξέτασης», κατάλληλα συμπληρωμένο σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες σε αυτό οδηγίες.

Τονίζεται ότι οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Ιουλίου 2020 και όχι πριν από την 24η Απριλίου 2020.

Όσες υποψήφιες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν προσκομίσουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης κατάλληλα συμπληρωμένο και εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας (από 04/07/2020 έως και 23/07/2020), αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία (αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες).

Όσες υποψήφιες κριθεί ότι διαθέτουν υγειονομική καταλληλότητα θα κληθούν με νεότερη ανακοίνωση να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες [άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες), άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες), δρόμος εκατό (100) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των δεκαέξι δευτερολέπτων (16΄΄) (μία προσπάθεια) και δρόμος χιλίων (1000) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (4΄ και 20΄΄) (μία προσπάθεια)].

Υποψήφιες οι οποίες τελούν σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας δεν συμπληρώνουν ούτε υποβάλλουν το ανωτέρω δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Αντ΄ αυτού προσκομίζουν εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας γνωμάτευση γυναικολόγου από την οποία να προκύπτει η κατάσταση της υγείας τους (εγκυμοσύνη ή λοχεία). Οι εν λόγω υποψήφιες θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής τους στις υγειονομικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες.

– ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

– ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΠΙΝΑΚΕΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, 6Κ/2018


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!