ασεπ-νέα-προκήρυξη-για-μόνιμους-στην-ε-78250
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 21.11.2016 | 19:36

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για μόνιμους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΦΕΚ)

Με την προκήρυξη 3Ε/2016 το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον «ΠΙΝΑΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

ΦΕΚ