Προσλήψεις

ΑΣΕΠ – Γραπτός Διαγωνισμός: Κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα για το «πάγωμα» προσλήψεων (έγγραφο)

Ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΑΣΕΠ, κατέθεσε ομάδα υποψηφίων στο μεγάλο γραπτό διαγωνισμό 2Γ/2022όπως είχε προαναγγείλει με αποκλειστικό ρεπορτάζ του το aftodioikisi.gr –  με την οποία ζητά την ακύρωση του λόγω αντισυνταγματικότητας. Τα δικόγραφα κατατέθηκαν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και με τα ασφαλιστικά μέτρα οι υποψήφιοι συζητούν να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης των πινάκων βαθμολόγησης και η αναστολή συνέχισης της διαδικασία του διαγωνισμού 2Γ/2022 στο δεύτερο στάδιο της (Στάδιο Β) που αφορά την έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων από τους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου του διαγωνισμού.

Ουσιαστικά οι υποψήφιοι με τα ασφαλιστικά μέτρα, σημειώνουν ότι υπήρξαν λάθη στη διαδικασία, θεωρούν ότι αδικήθηκαν και επιχειρούν να «παγώσουν» τις διαδικασίες για την έκδοση από το ΑΣΕΠ των προκηρύξεων για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, η κάλυψη των οποίων θα γίνει αποκλειστικά από τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aftodioikisi.gr, τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσαν 5ο υποψήφιοι του γραπτού διαγωνισμού και σύμφωνα με έγκυρες πηγές θα ακολουθήσει ανάλογη ενέργεια και από άλλους υποψηφίους το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο γραπτός διαγωνισμός μπορεί και να κριθεί στα δικαστήρια.  

Σημειώνουμε ότι είχε προηγηθεί εξώδικο που κατέθεσαν 134 υποψήφιοι προς το ΑΣΕΠ, με κοινοποίηση στο ΥΠΕΣ και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, με το οποίο ζητούσαν να μην εκδοθούν οι πίνακες και να επαναληφθεί εν όλω ο διαγωνισμός (μεταξύ των ίδιων υποψηφίων).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των ασφαλιστικών μέτρων, έτσι όπως κατατέθηκε ενώπιο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών:

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΤΑ

Του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, με έδρα στην Αθήνα, ως νόμιμα εκπροσωπείται

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Των πινάκων βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό
(Πρόσκληση / Προκήρυξη 2Γ/2022 – Φ.Ε.Κ. 75/21.11.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α΄ΣΤΑΔΙΟ) που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του
ΑΣΕΠ στις 24.5.2023.

2. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της διοίκησης, ιδίως των [επικείμενων] προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 [Β΄ΣΤΑΔΙΟ προκήρυξης 2Γ/2022]

Ενώπιον του Δικαστηρίου Σας έχουμε ασκήσει την από 15.6.2023 αίτηση ακύρωσης με το εξής περιεχόμενο:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και όσους ρητώς επιφυλασσόμεθα να προσθέσουμε νομίμως με δικόγραφο προσθέτων λόγων και με ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μας

ZHTOYME

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας. Να ανασταλεί από το Δικαστήριό Σας εν Συμβουλίω προσωρινά η εκτέλεση των προσβαλλόμενων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, ρητής ή σιωπηρής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, άλλως να χορηγηθεί το πρόσφορο κατά την κρίση Σας ασφαλιστικό μέτρο προς προάσπιση των εννόμων δικαιωμάτων μας και του αληθούς δημοσίου συμφέροντος, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της συναφούς αιτήσεως ακυρώσεως, ιδίως να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης των πινάκων βαθμολόγησης και η αναστολή συνέχισης της διαδικασίας του διαγωνισμού 2Γ/2022 στο στάδιο Β [έκδοση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων από τους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου].

Να κληθούμε να παρασταθούμε δια του πληρεξουσίου μας Δικηγόρου κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναστολής, προκειμένου να αναπτύξουμε και προφορικά τις απόψεις μας
ενώπιόν Σας, ώστε να διασφαλισθεί το δικαίωμά μας σε πλήρη δικαστική προστασία. Να καταδικασθεί το αντίδικο στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νομίμως την παρούσα προς το καθού στρέφεται, ως νόμιμα εκπροσωπείται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Ακολουθεί το έγγραφο:

Θυμίζουμε ότι ως προς τα προβλήματα που ανέκυψαν με το διαγωνισμό, στο εξώδικο του Μαρτίου, που δημοσίευσε η aftodioikisi.gr, καταγράφονται τα εξής:

«… κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού και συγκεκριμένα κατά την εξέταση της Δοκιμασίας Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας έλαβαν χώρα οι παρακάτω τυπικές και ουσιαστικές πλημμέλειες:

  1. Η προγραμματισμένη ώρα έναρξης του διαγωνισμού ήταν στις 9.00 εν τούτοις σε κάποια κέντρα ξεκίνησε η εξέταση μετά τις 9.00, ακόμα και στις 10.10 ή και μετά τις 11.00. Δηλαδή παραβιάστηκε το σαφώς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο που είχε οριστεί από το ίδιο το ΑΣΕΠ: «Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση υποψηφίου από την αίθουσα της εξέτασης πριν από την παρέλευση μιας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος.» . Προγραμματισμένη ώρα έναρξης εξέτασης 9:00 π.μ. / Προγραμματισμένη ώρα λήξης εξέτασης : 11:45π.μ. Ενδεικτικά αναφέρουμε: χρόνοι έναρξης: 2ο ΓΕΛ Βόλου 11:30, 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 9:50, Μουσικό Λύκειο Πειραιά 10:40, 3ο ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας 10:20, 2 ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης 10:20, 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας 10:10, 1ο Πειραματικό Λύκειο Λάρισας 9:55, 1ο ΕΠΑΛ Χανίων 9:45, 2ο ΓΕΛ Αγ. Βαρβάρας 11:15. 3
  2. Στα θέματα του αριθμητικού συλλογισμού λόγω κακής ποιότητας εκτύπωσης δεν φαίνονταν τα σκιασμένα τμήματα γεγονός που κατ’ ουσίαν ισοδυναμεί με λάθος διατύπωση της εκφώνησης. Συγκεκριμένα δεκαεπτά (17) ερωτήσεις δεν είχαν την απαραίτητη σκίαση που υποδείκνυε τον συσχετισμό μεταξύ των αριθμών γεγονός που ήταν αναγκαίο για την επίλυσή τους. Ενδεικτικά στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα δεν δόθηκαν σωστές εκτυπώσεις: 2ο ΕΠΑΛ Δράμας, 4ο ΓΕΛ Σερρών, 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου, Μουσικό Σχολείο Βόλου, 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας, 2ο ΓΕΛ Αμαλιάδας, 3ο ΓΕΛ Ηλιούπολης, 30ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, 10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 1 ΓΕΛ Γλυφάδας, 1ο ΓΕΛ Βύρωνα, 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, 12ο ΓΕΛ Πετραλώνων, 10ο ΓΕΛ Λάρισας, Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, 4ο ΓΕΛ Ευόσμου, 6ο ΓΕΛ Πάτρας, 1ο ΕΠΑΛ Δράμας, 8ο ΓΕΛ Πάτρας, 4ο ΓΕΛ Ηλιούπολης, 1ο ΓΕΛ Θέρμης Θεσσαλονίκης, 1ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, 9ο ΓΕΛ Αθηνών, 7ο ΓΕΛ Καλλιθέας, 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης, 3ο ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας, 1ο ΕΠΑΛ Χανίων… Η λύση που έδωσε το ΑΣΕΠ με το να δεχτεί σωστές όλες τις απαντήσεις σε αυτές τις 17 ερωτήσεις κάθε άλλο παρά σύμφωνη με την προκήρυξη [και δίκαια] είναι καθώς οι εξεταζόμενοι που δεν είχαμε σωστές εκτυπώσεις χάσαμε πολύ χρόνο για την επίλυση τους και δεν είχαμε χρόνο να απαντήσουμε την ενότητα της εργασιακής αποτελεσματικότητας, κάτι που παραβιάζει κατάφωρα την αξιοκρατία και φαλκιδεύει τους όρους του διαγωνισμού!
  3. Η ενημέρωση για τη χρονική παράταση της μισής ώρας, εστάλη μετά την προγραμματισμένη ώρα λήξης της εξέτασης. Συγκεκριμένα ενώ στο ανακοινωθέν πρόγραμμα ώρα λήξης ήταν 11:45 η χρονική παράταση και η εν λόγω οδηγία εστάλη μετά τις 12:00. Με αποτέλεσμα σε πολλά εξεταστικά κέντρα να έχει παρέλθει ο χρόνος εξέτασης. Επομένως σε άλλα εξεταστικά κέντρα η διάρκεια εξέτασης ήταν 2 ώρες και 45 λεπτά ενώ σε άλλα ήταν 3ώρες και 15 λεπτά. Ενδεικτικά στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα δεν δόθηκε η παράταση μισής ώρας: 3ο Γυμνάσιο Περιστερίου, 2ο ΕΠΑΛ Δράμας, 7 ο ΓΕΛ Πάτρας , 2ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης, 10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου, 4ο ΓΕΛ Αγρινίου, 12Ο ΓΕΛ Πάτρας, 7ο ΓΕΛ Καλλιθέας…
  4. Η έκτακτη οδηγία εστάλη μετά την προγραμματισμένη ώρα λήξης της εξέτασης. Σχετικά με την έκτακτη οδηγία που έδινε τη δυνατότητα στους υποψήφιους να μεταβάλουν την αρχική τους απάντηση (λόγω κακής εκτύπωσης, βλ. ανωτέρω) έγιναν τα εξής: α) Σε όσα εξεταστικά κέντρα διανεμήθηκε η οδηγία αυτό έγινε στην εκπνοή του χρόνου εξέτασης και αφού είχε αποχωρήσει το μεγαλύτερο ποσοστό των εξεταζόμενων. Κανονικά καμιά διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να δοθεί μετά την αποχώρηση έστω και ενός εξεταζόμενου άλλως φαλκιδεύεται η ισότητα όρων συμμετοχής. β) σε κάποια εξεταστικά κέντρα διανεμήθηκαν εκ νέου σωστά εκτυπωμένα τα θέματα (με την σκίαση) και η εν λόγω οδηγία επομένως οι εξεταζόμενοι είχαν την δυνατότητα να διορθώσουν τις απαντήσεις τους. γ) σε άλλα εξεταστικά κέντρα διανεμήθηκε μόνο η οδηγία χωρίς να δοθούν σωστές εκτυπώσεις και χωρίς καμιά διευκρίνηση, με αποτέλεσμα οι εξεταζόμενοι να μην καταλάβουν για ποιο λόγο δόθηκε η οδηγία. Ενδεικτικά : 3ο Γυμνάσιο Περιστερίου, 7ο ΓΕΛ Καλλιθέας, 3ο ΓΕΛ Ηλιούπολης, 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, 1ο ΓΕΛ Βύρωνα, 3ο ΓΕΛ Βόλου, 1ο ΓΕΛ Λιβαδειάς, 12ο ΓΕΛ Αθηνών , 4ο ΓΕΛ Λάρισας… δ) σε κάποια εξεταστικά κέντρα δεν διανεμήθηκε ποτέ η οδηγία καθώς είχε παρέλθει ο χρόνος λήξης της εξέτασης. Ενδεικτικά: 1ο ΕΠΑΛ Δράμας, 10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου, 7ο ΓΕΛ Καλλιθέας, 2ο ΕΠΑΛ Δράμας,1ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης, 2ο ΓΕΛ Πύργου, 1ο ΓΕΛ Θέρμης Θεσσαλονίκης, 4ο ΓΕΛ Αγρινίου, ΓΕΛ Νεάπολης Κοζάνης, 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής, 1ο Πειραματικό Λύκειο Λάρισας, 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου, 4ο ΓΕΛ Νέου Ηρακλείου …
  5. Σε πολλά εξεταστικά κέντρα επιτρέπονταν η χρήση κινητών μέχρι την παραλαβή των θεμάτων. Με δεδομένη την διαφορετική ώρα έναρξης τίθεται θέμα διαβλητότητας του διαγωνισμού. Ενδεικτικά 4ο ΓΕΛ Λάρισας, 13ο γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης.
  6. Σε κάποια εξεταστικά κέντρα επιτράπηκε να έχουν το κινητό ανοικτό σε λειτουργία πτήσης και πάνω στο θρανίο λόγω απουσίας ρολογιού στην αίθουσα. Ενώ στις οδηγίες του ΑΣΕΠ αναφέρονταν: «Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους 5 οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια παραμονής των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων τα κινητά τηλέφωνα και τα έξυπνα ρολόγια (smartwatches) πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα, δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους.» Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αυτό έλαβε χώρα στο: Ημερήσιο ΓΕΛ Τυρνάβου
  7. Ανακοινώθηκαν λανθασμένες απαντήσεις θεμάτων από το ΑΣΕΠ τις οποίες μετά από καταγγελίες το ΑΣΕΠ διόρθωσε. Συγκεκριμένα: διορθώθηκαν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις: 29,33,35.
  8. Ανακοινώθηκε λανθασμένος αριθμός των προς διόρθωση απαντητικών φύλλων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ: “ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκέντρωσης, καταμέτρησης και ταξινόμησης από το Βαθμολογικό Κέντρο του ΑΣΕΠ συνολικά 153.765 απαντητικών φύλλων (στα δύο μαθήματα) που απεστάλησαν από τα 527 εξεταστικά κέντρα στα οποία προσήλθαν οι 76.799 υποψήφιοι το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023.” 76.799 υποψήφιοι επί 2 απαντητικά φύλλα ανά υποψήφιο ισούνται προς 153.598 απαντητικά φύλλα. Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ αναφέρει 153.765 απαντητικά φύλλα. Επομένως: 153.765 – 153.598= 167. Δηλαδή συνομολογείται ότι υπάρχουν 167 απαντητικά φύλλα παραπάνω από το μέγιστο δυνατό αριθμό απαντητικών φύλλων με βάση τον αναφερόμενο από το ΑΣΕΠ αριθμό υποψηφίων.
  9. Πολλοί νησιώτες χωρίς οικονομική δυνατότητα παρά την σαφή συνταγματική επιταγή αποκλείσθηκαν de facto από την διαδικασία καθώς ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δεν δημιουργήθηκε ούτε ένα εξεταστικό κέντρο στο νομό Κυκλάδων”.

Τελευταία νέα:

Δημόσιο -Δήμοι: Έτσι διορίζονται νόμιμα «Ρουμπέτηδες»!

ΕΜΥ: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού -Η κακοκαιρία κατευθύνεται στην Αττική

Απαγόρευσαν σε παιδί να καθίσει σε ξαπλώστρα σε παραλία – Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος

Recent Posts

Πόθεν Έσχες: Ο Δήμαρχος με τις θυρίδες και τις αυξημένες καταθέσεις

Εισοδήματα 40.726,42 ευρώ, δηλώνει στο Πόθεν Έσχες του ο Δήμαρχος Πεύκης – Λυκόβρυσης, Αναστάσιος Μαυρίδης…

2 λεπτά ago

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται η 5η δόση-Πόσο θα αυξηθεί το Δεκέμβριο

Την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, ως είθισται, θα καταβληθεί η 5η δόση του Επιδόματος…

3 λεπτά ago

Μάχη Ελλάδας – Καζακστάν στα play off για το Euro 2024

Η νίκη της Σλοβενίας επί του Καζακστάν στα προκριματικά του Euro 2024, οδήγησε τους Καζάκους πάνω…

14 λεπτά ago

Δήμαρχος αποχωρεί μετά την ήττα του -Εξελέγη ήδη διάδοχος του

Αλλαγή σκυτάλης στην παράταξη του απερχόμενου δημάρχου Αγίας Παρασκευής, Βασίλη Ζορμπά με τον "εκλεκτό" του…

22 λεπτά ago

Επίδομα θέρμανσης: Ξεπέρασαν τις 600.000 οι αιτήσεις – Βήμα προς βήμα η διαδικασία

«Συνωστισμός» επικρατεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το επίδομα…

26 λεπτά ago

Στοιχεία σοκ: Αύξηση 33% στις καταγγελίες για βιασμό ανηλίκων στην Αττική

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, τα οποία παρουσίασε ο Ε΄ αντιπρόεδρος…

29 λεπτά ago