ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη 1ΣΑΔ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1ΣΑΔ/2019 Προκήρυξη (αριθ. πρωτ. 9266/8-2-2019) του Υπουργού Εσωτερικών για την επιλογή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: ΨΤ92465ΧΘ7-ΒΧΝ) και στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Εσωτερικών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και του ΑΣΕΠ (www.ypes.grwww.apdaigaiou.gov.gr και www.asep.gr αντίστοιχα).

Για τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθ. 1ΣΑΔ/2019 Προκήρυξη, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» με ένδειξη ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΔ1, η οποία διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Εσωτερικών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και του ΑΣΕΠ (www.ypes.grwww.apdaigaiou.gov.gr και www.asep.gr αντίστοιχα).

Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καταχωρήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου (σε μορφή pdf) ΣΑΔ1 «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ». Για την ορθή συμπλήρωσή του παρέχονται ειδικά κείμενα βοήθειας ανά πεδίο συμπλήρωσης, δυνατότητα επιλογής από λίστες τιμών καθώς και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο.

Για τη συμπλήρωση της ειδικής «ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ» με ένδειξη ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΔ1, προτείνεται η χρήση του Adobe Reader έκδοση 9 ή και μεταγενέστερη. Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται δωρεάν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://get.adobe.com/reader.

Για τυχόν  τεχνικές  διευκρινίσεις  και μόνο  σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης της ειδικής «ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ» με ένδειξη ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΔ1, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Μετά τη συμπλήρωση της ειδικής «ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ» με ένδειξη ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΔ1, οι υποψήφιοι πρέπει να το εκτυπώσουν, να το υπογράψουν (στο ειδικό πεδίο που προβλέπεται για το σκοπό αυτό) και να το υποβάλουν στο ΑΣΕΠ είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και λήγει την 1η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται:

α)  είτε αυτοπροσώπως στο ΑΣΕΠ, Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30 έως 15:30)

β)  είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 1ΣΑΔ/2019
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση τίθεται σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι κοινοποιούν αυθημερόν τις αιτήσεις τους στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούν και καταθέτουν στο προσωπικό τους μητρώο όλα τα δικαιολογητικά για τα στοιχεία που επικαλούνται στην αίτησή τους.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, 1ΣΑΔ/2019


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!