ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Ελέγχθηκαν 30.000 αιτήσεις -Νέοι οι μισοί οριστικά επιτυχόντες

Σχεδόν 30.000 από τις συνολικά περίπου 128.000 αιτήσεις (ποσοστό 23% ή σχεδόν 1 στις 4) άνοιξαν οι ελεγκτές του ΑΣΕΠ προκειμένου να καταλήξουν στους 8.142         οριστικά επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι για να βρεθεί ένας επιτυχών ανοίχθηκαν περί τις τέσσερις αιτήσεις.  

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετικά ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, «για την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας απαιτήθηκαν 22 στάδια ελέγχου, στο πλαίσιο των οποίων: Ελέγχθηκαν 29.424 αιτήσεις υποψηφίων».

Αναφορικά με την διαφοροποίηση των διοριστέων/προσληπτέων υποψηφίων των οριστικών πινάκων σε σχέση με τους διοριστέους/προσληπτέους υποψηφίους των προσωρινών πινάκων, στις πολυπληθείς κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ παρέμεινε κάτω από το 50%. Συγκεκριμένα:

 • 60,15% για την κατηγορία Π.Ε. (80 νέοι υποψήφιοι στους 133 αρχικά διοριστέους/προσληπτέους)
 • 72,61% για την κατηγορία Τ.Ε. (61 νέοι υποψήφιοι στους 84 αρχικά διοριστέους/προσληπτέους)
 • 47,42% για την κατηγορία Δ.Ε. (1.287 νέοι υποψήφιοι στους 2.714 αρχικά διοριστέους/προσληπτέους)
 • 45,06% για την κατηγορία Υ.Ε. (2.359 νέοι υποψήφιοι στους 5.235 αρχικά διοριστέους/προσληπτέους).

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ύστερα από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών καθώς και σε Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών), παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την ελεγκτική διαδικασία αυτής:

Στο πλαίσιο της εν λόγω Προκήρυξης υποβλήθηκαν συνολικά 128.861 αιτήσεις υποψηφίων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

 • 5.371 αιτήσεις για την κάλυψη 133 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
 • 6.305 αιτήσεις για την κάλυψη 84 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
 • 46.073 αιτήσεις για την κάλυψη 2.714 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
 • 71.112 αιτήσεις για την κάλυψη 5.235 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδίκησαν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανήλθε σε 3.339.088.

Τα προσωρινά αποτελέσματα των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. εκδόθηκαν στις 28-3-2018 και των κατηγοριών Δ.Ε. και Υ.Ε. στις 31-3-2018. Επ’ αυτών υποβλήθηκαν συνολικά 6.365 ενστάσεις υποψηφίων, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

 • 109 ενστάσεις υποψηφίων κατηγορίας Π.Ε.
 • 73 ενστάσεις υποψηφίων κατηγορίας Τ.Ε.
 • 2.457 ενστάσεις υποψηφίων κατηγορίας Δ.Ε.
 • 3.726 ενστάσεις υποψηφίων κατηγορίας Υ.Ε.

Επισημαίνεται ότι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίσθηκαν με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση συμμετοχής τους, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα εκδίδονταν ύστερα από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών των φερόμενων διοριστέων/προσληπτέων υποψηφίων και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Ύστερα από τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως την παραλαβή των έγχαρτων φακέλων αιτήσεων και δικαιολογητικών, την ταυτοποίηση αυτών με τις υποβληθείσες ηλεκτρονικές αιτήσεις, τη διασταύρωση της πληρωμής των ηλεκτρονικών παραβόλων και την ταυτοποίηση των ενστάσεων με τις αντίστοιχες αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα Ιούνιος – Αύγουστος 2018, το ΑΣΕΠ εκκίνησε, το Σεπτέμβριο του 2018, τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου και κατ’ ένσταση ελέγχου.

Η διαδικασία του αυτεπάγγελτου και κατ’ ένσταση ελέγχου διήρκεσε 10 μήνες λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων στην Προκήρυξη, του μεγάλου αριθμού των προσφερόμενων θέσεων, του μη ελέγχου των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των φερόμενων διοριστέων υποψηφίων κατά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων και της πολυπλοκότητας της Προκήρυξης [πληθώρα ειδικοτήτων και προσόντων και διασπορά θέσεων – προτιμήσεων (έως και 1.211 για τους υποψήφιους της Δ.Ε.) ανά την επικράτεια].

Για την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας απαιτήθηκαν 22 στάδια ελέγχου, στο πλαίσιο των οποίων:

Ελέγχθηκαν 29.424 αιτήσεις υποψηφίων

Εκδόθηκαν 318 αποφάσεις Τμημάτων ΑΣΕΠ

Υλοποιήθηκαν 278.942 μεταβολές επί δηλωθέντων κριτηρίων και ιδιοτήτων, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

 • 3.715 μεταβολές επί αιτήσεων υποψηφίων Π.Ε. & Τ.Ε.
 • 275.227 μεταβολές επί αιτήσεων υποψηφίων Δ.Ε. & Υ.Ε.

Η διαφοροποίηση των διοριστέων/προσληπτέων υποψηφίων των οριστικών πινάκων σε σχέση με τους διοριστέους/προσληπτέους υποψηφίους των προσωρινών πινάκων διαμορφώθηκε ως εξής:

 • 60,15% για την κατηγορία Π.Ε. (80 νέοι υποψήφιοι στους 133 αρχικά διοριστέους/προσληπτέους)
 • 72,61% για την κατηγορία Τ.Ε. (61 νέοι υποψήφιοι στους 84 αρχικά διοριστέους/προσληπτέους)
 • 47,42% για την κατηγορία Δ.Ε. (1.287 νέοι υποψήφιοι στους 2.714 αρχικά διοριστέους/προσληπτέους)
 • 45,06% για την κατηγορία Υ.Ε. (2.359 νέοι υποψήφιοι στους 5.235 αρχικά διοριστέους/προσληπτέους).
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 3Κ/2018, 30.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!