ασεπ-2κ-2023-στο-εθνικό-τυπογραφείο-η-προκή-958450
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 07.07.2023 | 13:48

ΑΣΕΠ-2Κ/2023: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη με τις 72 μόνιμες θέσεις

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα δύο (72) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Επιμελητήριο Ημαθίας, στο Επιμελητήριο Σερρών, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Δείτε την κατανομή των θέσεων: