ασεπ-1γβ-2023-πόσες-αιτήσεις-υποβλήθηκαν-γ-1234910
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 20.09.2023 | 13:45

ΑΣΕΠ-1ΓΒ/2023: Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν για 141 θέσεις

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΓΒ/2023 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 24/9.08.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 2.503 αιτήσεις.

Αναλυτικά: