Αποσπάσεις υπαλλήλων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της Επιστημονικής Υπηρεσίας, της Διοικητικής Υπηρεσίας και των Αυτοτελών Τμημάτων με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης.

Οι κενές θέσεις του επιστημονικού προσωπικού είναι οι εξής:

 Τρεις (03) θέσεις Συμβούλων Β’

 Πέντε (05) θέσεις Εισηγητών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Αφήστε μια απάντηση