ανοιχτές-θέσεις-εργασίας-στα-public-363550
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 21.12.2022 | 12:22

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στα Public

Νέες θέσεις εργασίας άνοιξαν τα καταστήματα Public.

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις:

Σύμβουλος Πωλήσεων Τεχνολογίας

Είσαι άνθρωπος με πάθος, ευγένεια και χαμόγελο;

Απολαμβάνεις να έρχεσαι σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους;

Λατρεύεις να εργάζεσαι σε ένα μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον;

Θέλεις να εργαστείς σε μια δυναμική εταιρεία με διαρκή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης;

Τότε είσαι αυτός που ψάχνουμε!
Μια ημέρα στην ομάδα μας:

 • 💡
   Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος
 • 💡
   Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας

💡

  Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του καταστήματος και ενεργή συμμετοχή στην άψογη λειτουργία και οργάνωση του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης των προϊόντων

Ξεχωρίζεις εάν διαθέτεις:

 • ✔️
   Προυπηρεσία 1-2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής
 • ✔️
   Άριστη γνώση των προϊόντων Τεχνολογίας
 • ✔️
   Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
 • ✔️
   Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • ✔️
   Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
 • ✔️
   Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • ✔️
   Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα

✔️

  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

Σου προσφέρουμε:

 • 🎁
   Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • 🎁
   Διαρκή εκπαίδευση
 • 🎁
   Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα

🎁

  Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Σύμβουλος Πωλήσεων Πολιτισμού

Είσαι άνθρωπος με πάθος, ευγένεια και χαμόγελο;

Απολαμβάνεις να έρχεσαι σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους;

Λατρεύεις να εργάζεσαι σε ένα μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον;

Θέλεις να εργαστείς σε μια δυναμική εταιρεία με διαρκή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης;

Τότε είσαι αυτός που ψάχνουμε!
Μια ημέρα στην ομάδα μας:

 • 💡
   Οργάνωση του τομέα ευθύνης με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος
 • 💡
   Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας

💡

  Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς

Ξεχωρίζεις εάν διαθέτεις:

 • ✔️
   Προυπηρεσία 1-2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής
 • ✔️
   Άριστη γνώση των προϊόντων του τμήματος
 • ✔️
   Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • ✔️
   Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
 • ✔️
   Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • ✔️
   Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα

✔️

  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

Σου προσφέρουμε:

 • 🎁
   Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • 🎁
   Διαρκή εκπαίδευση
 • 🎁
   Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα

🎁

  Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
  • Είσαι άνθρωπος με πάθος, ευγένεια και χαμόγελο;
  • Απολαμβάνεις να έρχεσαι σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους;
  • Λατρεύεις να εργάζεσαι σε ένα μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον;
  • Θέλεις να εργαστείς σε μια δυναμική εταιρεία με διαρκή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης;

Τότε είσαι αυτός που ψάχνουμε!

Μια ημέρα στην ομάδα μας:

   • 💡
     Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος
   • 💡
     Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας
   • 💡
     Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του καταστήματος και ενεργή συμμετοχή στην άψογη λειτουργία και οργάνωση του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης των προϊόντων
  • 💡
    Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς

Ξεχωρίζεις εάν διαθέτεις:

   • ✔️
     Προυπηρεσία 1-2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής
   • ✔️
     Άριστη γνώση των προϊόντων Τεχνολογίας
   • ✔️
     Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
   • ✔️
     Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
   • ✔️
     Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
   • ✔️
     Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
   • ✔️
     Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα
  • ✔️
    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

Σου προσφέρουμε:

   • 🎁
     Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
   • 🎁
     Διαρκή εκπαίδευση
   • 🎁
     Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα
  • 🎁
    Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Σύμβουλος Πωλήσεων Μικροσυσκευών

Είσαι άνθρωπος με πάθος, ευγένεια και χαμόγελο;

Απολαμβάνεις να έρχεσαι σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους;

Λατρεύεις να εργάζεσαι σε ένα μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον;

Θέλεις να εργαστείς σε μια δυναμική εταιρεία με διαρκή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης;

Τότε είσαι αυτός που ψάχνουμε!

Μια ημέρα στην ομάδα μας:

  • 💡 Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος
  • 💡 Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας
  • 💡 Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του καταστήματος και ενεργή συμμετοχή στην άψογη λειτουργία και οργάνωση του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης των προϊόντων
  💡 Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς

Ξεχωρίζεις εάν διαθέτεις:

  • ✔️ Προυπηρεσία 1-2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής
  • ✔️ Άριστη γνώση των προϊόντων Τεχνολογίας
  • ✔️ Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
  • ✔️ Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • ✔️ Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
  • ✔️ Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
  • ✔️ Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα
  ✔️ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

Σου προσφέρουμε:

  • 🎁 Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
  • 🎁 Διαρκή εκπαίδευση
  • 🎁 Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα
  🎁 Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Σύμβουλος Πωλήσεων Λευκών Συσκευών

Είσαι άνθρωπος με πάθος, ευγένεια και χαμόγελο;

Απολαμβάνεις να έρχεσαι σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους;

Λατρεύεις να εργάζεσαι σε ένα μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον;

Θέλεις να εργαστείς σε μια δυναμική εταιρεία με διαρκή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης;

Τότε είσαι αυτός που ψάχνουμε!

Μια ημέρα στην ομάδα μας:

  • 💡 Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος
  • 💡 Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας
  • 💡 Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του καταστήματος και ενεργή συμμετοχή στην άψογη λειτουργία και οργάνωση του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης των προϊόντων
 • 💡 Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς

Ξεχωρίζεις εάν διαθέτεις:

  • ✔️ Προυπηρεσία 1-2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής
  • ✔️ Άριστη γνώση των προϊόντων Τεχνολογίας
  • ✔️ Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
  • ✔️ Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • ✔️ Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
  • ✔️ Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
  • ✔️ Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα
 • ✔️ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

Σου προσφέρουμε:

  • 🎁 Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
  • 🎁 Διαρκή εκπαίδευση
  • 🎁 Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα
 • 🎁 Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Ταμίας Καταστήματος

Είσαι άνθρωπος με πάθος, ευγένεια και χαμόγελο;
Απολαμβάνεις να έρχεσαι σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους;

Λατρεύεις να εργάζεσαι σε ένα μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον;

Θέλεις να εργαστείς σε μια δυναμική εταιρεία με διαρκή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης;

Τότε είσαι αυτός που ψάχνουμε!
Μια ημέρα στην ομάδα μας:

 • 💡
   Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος
 • 💡
   Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας

💡

  Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του καταστήματος και ενεργή συμμετοχή στην άψογη λειτουργία και οργάνωση του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης των προϊόντων

Ξεχωρίζεις εάν διαθέτεις:

 • ✔️
   Προυπηρεσία 1-2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής
 • ✔️
   Άριστη γνώση των προϊόντων Τεχνολογίας
 • ✔️
   Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
 • ✔️
   Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • ✔️
   Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
 • ✔️
   Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • ✔️
   Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα

✔️

  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

Σου προσφέρουμε:

 • 🎁
   Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • 🎁
   Διαρκή εκπαίδευση
 • 🎁
   Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα

🎁

  Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Υπάλληλος Αποθήκης

Είσαι άνθρωπος με πάθος, ευγένεια και χαμόγελο;

Απολαμβάνεις να έρχεσαι σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους;

Λατρεύεις να εργάζεσαι σε ένα μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον;

Θέλεις να εργαστείς σε μια δυναμική εταιρεία με διαρκή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης;

Τότε είσαι αυτός που ψάχνουμε!

Μια ημέρα στην ομάδα μας:

 • 💡
   Οργάνωση μηχανογραφημένης αποθήκης
 • 💡
   Μεταφορά βαρεών εμπορευμάτων και διαχωρισμός τους ανά τμήμα
 • 💡
   Αποστολή και παραλαβή προϊόντων από και προς το κατάστημα
 • 💡
   Ορθή καταγραφή προϊόντων και έλεγχος δελτίων παραλαβής και αποστολής

💡

  Διαχείριση παραγγελιών μέσω web

Ξεχωρίζεις εάν διαθέτεις:

 • ✔️
   Προϋπηρεσία 1 – 2 χρόνια σε μηχανογραφημένη αποθήκη καταστήματος λιανικής
 • ✔️
   Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
 • ✔️
   Γνώση συστήματος ERP
 • ✔️
   Γνώσεις ταμειακών προγραμμάτων ή εφαρμογών (ERP)
 • ✔️
   Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • ✔️
   Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
 • ✔️
   Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα

Σου προσφέρουμε:

 • 🎁
   Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • 🎁
   Διαρκή εκπαίδευση
 • 🎁
   Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα

🎁

  Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
Κάντε αίτηση εδώ.