42 προσλήψεις με οκτάμηνα στον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Την πρόσληψη 42 εποχικών υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Αγίου Δημητρίου για την κάλυψη αναγκών στον Τομέα Καθαριότητας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με άδεια Γ’ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 6, ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με άδεια Γ+Ε’ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 4, ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (σαρώθρου ομάδας Ι΄ τάξης Γ΄) 1, ΥΕ Εργατών καθαριότητας 25, ΥΕ Εργατών οδοκαθαρισμού 6.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ.17343, Άγιος Δημήτριος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Τσονωνά (τηλ. επικοινωνίας: 2132007756 έως 57).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!