38 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασία̋ ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τη̋ Εφορεία̋ Αρχαιοτήτων Κορινθία̋ που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο του Νομού Κορινθία̋, και συγκεκριμένα του εξή̋, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόληση̋, έδρα, τόπο απασχόληση̋, ειδικότητα, διάρκεια σύμβαση̋, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση