ΣΥΡΙΖΑ: Καταψηφίζει ν/σ -"κουρελού" ΥΠΕΣ- "Χαϊδεύει ακροδεξιούς" - Aftodioikisi.gr
Παρασκευή
3
Δεκέμβριος
Back
ΣΥΡΙΖΑ: Δίωρη κοροϊδία Μητσοτάκης -Παραήταν σκληρές κι απρόσμενες κάποιες ερωτήσεις

ΣΥΡΙΖΑ: Καταψηφίζει ν/σ -“κουρελού” ΥΠΕΣ- “Χαϊδεύει ακροδεξιούς”

Ένα ακόμη δείγμα κακής νομοθέτησης, χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών: “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”, το οποίο και καταψηφίζει.

Όπως τονίζει σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί συνέχεια των παραδειγμάτων κακής νομοθέτησης της κυβέρνησης. Αποτελεί συρραφή ετερόκλητων διατάξεων που αφορούν:

-την τοπική αυτοδιοίκηση,

-τη  δημόσια διοίκηση (όπως η κινητικότητα και το σύστημα επιλογής προϊσταμένων,

-θέματα ιθαγένειας,

-θέματα που αφορούν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

-το υπουργείο Πολιτισμού κ.λ.π.

Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε άρθρα για την ιθαγένεια και ιδιαίτερα στην νυχτερινή τροπολογία των 42 σελίδων: «Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι ενταγμένη στο πνεύμα του πανικού και της επικοινωνιακής διαχείρισης του προσφυγικού/μεταναστευτικού και χαϊδέματος του ακροδεξιάς πτέρυγας της ΝΔ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:

Α. Τοπική Αυτοδιοίκηση & Δημόσια Διοίκηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σαράντα τέσσερις (44) τροπολογίες για δεκαοκτώ (18)  άρθρα  του νομοσχεδίου με στόχο να συμβάλει στην ουσιαστική αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε αποδοχή από τον ΥΠΕΣ σημαντικού αριθμού τροποποιήσεων εξακολουθούν να διατηρούνται διατάξεις που καταστρατηγούν τόσο το ευρωπαϊκό δίκαιο και τη νομολογία, όσο και τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ενδεικτικά:

Τοπική αυτοδιοίκηση

 • Στο άρθρο 3 παρ. 5β διαφωνούμε με τη δυνατότητα άσκησης αποφασιστικών αρμοδιοτήτων από προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

        Γιατί; Αυτό θα δημιουργήσει σοβαρές νομικές συνέπειες εγείροντας ακόμη και ζητήματα αντισυνταγματικότητας και πιθανές ακυρώσεις των εκδιδόμενων πράξεων.

 • Στο άρθρο 4 όπου προβλέπεται η διαπίστωση τεχνικής επάρκειας μιας υπηρεσίας από τον προϊστάμενο αυτής, ενώ υπάρχει η πρόβλεψη της έκδοσης ΚΥΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την διαπίστωση της τεχνικής επάρκειας των σχετικών υπηρεσιών.

        Επιπτώσεις Δεν θα υπάρχουν ενιαίοι κανόνες στις τεχνικές υπηρεσίες που αποκτούν τεχνική επάρκεια, δεν θα διαθέτουν στοιχειωδώς τους όρους και τις προδιαγραφές της τεχνικής επάρκειας των ιδιωτικών εταιρειών μελετών και κατασκευών που θα τις επιβλέπουν. Επομένως, αυτό θα επιφέρει αλλαγές και στην ουσία των αρμοδιοτήτων μιας τεχνικής υπηρεσίας που αφορά τον σχεδιασμό, την επίβλεψη και την υλοποίηση ενός έργου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί και να είναι ευάλωτη σε πιθανές προσφυγές της διοικητικής πράξης διαπίστωσης τεχνικής επάρκειας και συνεπακόλουθα και του συνόλου των εργασιών της τεχνικής υπηρεσίας. Αυτό το γεγονός θα συνεπάγεται πιθανή αναστολή των εργασιών μιας τεχνικής υπηρεσίας.

 • Στο άρθρο 5 η υποκατάσταση του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας, καθώς και της υπηρεσίας δόμησης από τον δήμαρχο δημιουργεί σοβαρά ουσιαστικά και νομικά προβλήματα.

        Παράδειγμα:  ο δήμαρχος θα μπορεί με δική του απόφαση, χωρίς τη συνδρομή των αρμόδιων εξειδικευμένων οργάνων και των υπηρεσιακών παραγόντων, να νομιμοποιήσει ακόμη και αυθαίρετες κατασκευές.

 • Με την παρ.1 του άρθρου 12 αναστέλλεται καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής και περιφερειακής περιόδου η δυνατότητα διεξαγωγής τοπικών δημοψηφισμάτων. Αυτή είναι η άποψη των βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη δημοκρατία.
 • Με την παράγραφο 7 του άρθρου 12 απαιτείται σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου για την εκτέλεση αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Συνεχίζεται ο ολισθηρός δρόμος που έχει επιλέξει η κυβέρνηση με τον υποβιβασμό του κύρους και της σπουδαιότητας πού αποδίδεται παγίως στο θεσμό των δημοτικών συμβουλίων.
 • Η διάταξη της παρ.9 του άρθρου 12 είναι προβληματική

        Γιατί;  Η υπαγωγή στις διατάξεις των Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανακύκλωσης και των Πολύκεντρων Ανακύκλωσης που δεν είναι σαφώς νομοθετικά προσδιορισμένοι όροι θα δημιουργηθούν ασάφειες, δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή της και υπόνοιες επιλεκτικής εύνοιας.

Δημόσια διοίκηση

 • Στο άρθρο 45 η κυβερνητική πλειοψηφία αρνείται την τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου προκειμένου τα αρμόδια όργανα επιλογής των υπαλλήλων που έχουν υποβάλει αίτηση κινητικότητας να καταστούν αντικειμενικότερα και να μπορέσουν να διαμορφώσουν πληρέστερη άποψη για τα ουσιαστικά προσόντα, τυχόν δεξιότητες και την εν γένει προσωπικότητα των αιτούντων υπαλλήλων.
 • Στο άρθρο 47 η κυβέρνηση εμμένει στην υπέρμετρη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την ιεραρχία και αποκλείοντας  από νεότερους υπαλλήλους την διεκδίκηση των σχετικών θέσεων ευθύνης.

Β. Ιθαγένεια

 • Με το άρθρο 41 αναστέλλεται για ένα 6μηνο η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/26-3-2019), που είχε μεταρρυθμίσει τη διαδικασία εξακρίβωσης των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης.

        Δημιουργείται ασάφεια: Τι ισχύει; Το προηγούμενο νομικό καθεστώς; Τίποτα;

        Αποτέλεσμα: πάγωμα μεγάλου αριθμού εκκρεμών αιτήσεων πολιτογράφησης

Κατά την Αιτιολ. Εκθ. η αναστολή γίνεται ενόψει αναμόρφωσης της νομοθεσίας, ενώ η ισχύουσα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ενώ έχουν παρέλθει δέκα μήνες – εκ των οποίων οι οκτώ υπό την παρούσα κυβέρνηση!

        διαιώνιση των ήδη τεράστιων καθυστερήσεων που επιβαρύνουν τις διαδικασίες πολιτογράφησης.

Δέκα χρόνια μετά το ν. 3838/2010, που υπήγαγε την κτήση ιθαγένειας σε ορθολογικές διαδικασίες για ένα κράτος δικαίου, η Κυβέρνηση στέλνει μήνυμα οπισθοδρόμηση και σβήνει τις ελπίδες ισότιμης συμβίωσης πολλών ανθρώπων που ζουν χρόνια στη χώρα ως αλλοδαποί.

 • Με το άρθρο 42 καταργούνται, πριν καν προλάβουν να εφαρμοσθούν, τα θετικά μέτρα του ν. 4604/2019 για την κτήση ιθαγένειας (: πολιτογράφηση) από (α) παιδιά με αναπηρίες και από (β) ανιθαγενείς Ρομά.

        Προβληματική ρύθμιση, τόσο σε πρακτικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο.

        η κατάργηση ειδικών διαδικασιών κτήσης ιθαγένειας, υπέρ ευάλωτων ομάδων με έντονα προβλήματα κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, παραπέμπει σε ρατσιστικές ιδεολογικές αφετηρίες.

Ειδικότερα:

(α) Τέκνα αλλοδαπών με πιστοποιημένη αναπηρία πάνω από 80% που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από γονείς με νόμιμη διαμονή αλλά αδυνατούν, λόγω της αναπηρίας τους, να καλύψουν την προϋπόθεση επιτυχούς φοίτησης σε σχολείο, το άρθρο 31 ν. 4604/2019 (Πρόταση του ΣτΠ) είχε δώσει τη δυνατότητα να πιστοποιούν, αντί φοίτησης, παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Τώρα η δυνατότητα αυτή καταργείται, επειδή συνιστά εξαίρεση από το γενικό κανόνα παρ’ ότι είχε εισαχθεί ως θετικό μέτρο για την αντιστάθμιση βαριάς αναπηρίας!

        Για το θέμα εκφράστηκε επικριτικά στην Επιτροπή η ΕΣΑμεΑ.

(β) «Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα» και πιστοποίηση γέννησης στη χώρα αλλά χωρίς δημοτολογική εγγραφή, το άρθρο 46 ν. 4604/2019 είχε δώσει τη δυνατότητα κτήσης ιθαγένειας με ειδική διαφανή διαδικασία διαπίστωσης ανιθαγένειας και εξατομικευμένη κρίση υπό πολλαπλούς ελέγχους, βάσει αποδεικτικών στοιχείων, των οποίων ο νόμος περιλάμβανε ενδεικτική απαρίθμηση. Τώρα η δυνατότητα αυτή καταργείται, επειδή, δεν προσδιορίζονται α αποδεικτικά στοιχεία, αντί –έστω- να εξειδικευτούν.

        Για το θέμα εκφράστηκε επικριτικά στην Επιτροπή η Ελλην. Ενωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

 • Με το άρθρο 4 της Τροπολογίας καταργείται η ευνοϊκή ρύθμιση του Κώδικα Ελλην.

Ιθαγένειας κατά την οποία οι αλλοδαποί γονείς Ελλήνων καθώς και οι (αναγνωρισμένοι) πολιτικοί πρόσφυγες αρκούσε να είχαν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα μία τριετία ώστε να υποβάλλουν αίτησης πολιτογράφησης (απόκτησης της ελλην. Ιθαγένειας). Αντ’ αυτού εντάσσονται στη γενική κατηγορία όλων των Αλλοδαπών, δηλ. της υποχρέωσης νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για επτά (7) χρόνια.

Η αρχική διάταξη του Κώδ. Ιθαγένειας (2004) προέβλεπε για τους γονείς Ελλήνων πέντε (5) χρόνια παραμονής στη χώρα τα τελευταία 12 χρόνια. Το 2010 (Ν.3838) ορίστηκε στα τρία (3) χρόνια η υποχρεωτική παραμονή στην Ελλάδα και προστέθηκαν στη ρύθμιση οι πολιτικοί πρόσφυγες. Οι παραπάνω χρόνοι αφορούν το δικαίωμα υποβολής αίτησης (δηλ. είναι τυπική προϋπόθεση) και όχι δικαίωμα απόκτησης ιθαγένειας, καθώς πρέπει να συντρέχουν και όλοι οι άλλοι ουσιαστικοί όροι (π.χ. γνώση ελληνικής πραγματικότητας, γλώσσα κλπ.). Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι ενταγμένη στο πνεύμα του πανικού και της επικοινωνιακής διαχείρισης του προσφυγικού/μεταναστευτικού και χαϊδέματος του ακροδεξιάς πτέρυγας της ΝΔ.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!