δαπ-νδφκ-έναρξη-λειτουργίας-του-εθνικ-363837
ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 12.09.2018 | 20:48

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Μελών -Τι ζητά από τους φοιτητές

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, σε συνέχεια της  Εθνικής Συνδιάσκεψης που διεξήγαγε τον Μάρτιο, εφαρμόζει έμπρακτα από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς τα όσα είχε αποφασίσει στις εργασίες της. Για το λόγο αυτό θεσπίζει το Εθνικό Μητρώο Μελών. Το Εθνικό Μητρώο Μελών αποτελεί μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία  ο κάθε φοιτητής, θα έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται και αυτόματα να εγγράφεται και να γίνει μέλος της φοιτητικής παράταξης.

“Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ,. οφείλουμε με την πρωτοβουλία αυτή να ανανεώσουμε πρώτα τις σχέσεις εμπιστοσύνης που μας συνδέουν με τη φοιτητική κοινότητα, με την οποία μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και το ίδιο όραμα για ένα σύγχρονο, καινοτόμο και φιλελεύθερο Πανεπιστήμιο. Είναι ένα σπουδαίο βήμα, προκειμένου να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας για το πέρασμα στη νέα ακαδημαϊκή εποχή.”